สดุดี 136 รักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์

ขอบพระคุณพระเจ้าองค์นี้
1 จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์แสนดี
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
2 จงขอบพระคุณองค์พระเจ้าผู้ทรงอยู่สูงเหนือพระทั้งหลาย
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
3 จงขอบพระคุณ องค์เจ้านาย แห่งเจ้านายทั้งหลาย
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
4 แด่พระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ เพียงผู้เดียว
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์

ขอบพระคุณสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
5 แด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
6 แด่พระองค์ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือผืนน้ำ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
7 แด่พระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างดวงใหญ่
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
8 แด่พระองค์ผู้ทรงสร้างให้ดวงอาทิตย์ครองกลางวัน
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
9 ทรงให้ดวงจันทร์และดวงดาวครองกลางคืน
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์

ขอบพระคุณสำหรับชัยชนะของพระเจ้า
10 แด่พระองค์ผู้ทรงประหารบุตรหัวปีของอียิปต์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
11 ทรงนำชนอิสราเอลออกไปจากกลุ่มคนอียิปต์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
12 ด้วยพระหัตถ์ที่แข็งแกร่ง และพระกรที่เหยียดออกไป
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
13 แก่พระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกเป็นสองฟาก
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
14 และทรงให้ชนอิสราเอลเดินผ่านสองฟากฝั่งนั้น
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
15 แต่ทรงเขวี้ยงฟาโรห์และกองทัพของท่านลงในทะเลแดง
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
16 แด่พระองค์ ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านถิ่นกันดาร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
17 แด่พระองค์ผู้ทรงสังหารเหล่ากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
18 และทรงสังหารกษัตริย์ใจกล้า
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
19 คือสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
20 และโอก กษัตริย์แห่งบาชาน
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
21 และประทานแผ่นดินเหล่านั้นเป็นมรดก
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
22 เป็นมรดกแก่ชนชาติอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์

ขอบพระคุณสำหรับการดูแลของพระเจ้า
23 พระองค์ทรงระลึกถึงพวกเรายามที่เราตกต่ำ
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
24 ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากศัตรู
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
25 พระองค์ประทานอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์
26 จงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เถิด
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์

พระคำเชื่อมโยง
1*สดุดี 106:1; 107:1; 118:1 ; 1 พงศาวดาร 16:41
2* เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17
3* ดูข้อ 2
4* สดุดี 72:18
5* สุภาษิต 3:19; เยเรมีย์ 10:12; 51:15 ปฐมกาล 1:1
6* อิสยาห์ 42:5; 44:24 สดุดี 24:2
7* ปฐมกาล 1:14-18
10* สดุดี 78:51
11*อพยพ 12:51; 13:3
12* เฉลยธรรมบัญญัติ 4:34
13* สดุดี 78:13
14* อพยพ 14:21, 22
15* อพยพ 14:27; สดุดี 78:53; 136:15
16* อพยพ 15:22; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:15; สดุดี 77:20
17*ดูข้อ 17-22, สดุดี 135:10-12
22* สดุดี 105:6,
23* ปฐมกาล 8:1;เฉลยธรรมบัญญัติ 32:36
24* สดุดี 107:2
25* สดุดี 104:27; Job 36:31
26* เอสรา 5:12; เนหะมีย์ 1:4; ดาเนียล 2:18

ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้น ลึก กว้าง สูง ยาวเกินความเข้าใจจริง ๆ เป็นความรักที่ยืนยงคงกระพัน ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างโลกจนมาถึงทุกวันนี้ แม้ว่ามนุษย์ทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยครั้งแล้วครั้งเล่า คำยืนยันว่า “ความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงเป็นนิตย์” ทำให้เรารู้ชัดว่า พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพราะความรักมั่นคงนี้เอง มีการย้ำความรักนี้ถึง 26 ครั้งในบทนี้ เป็นสดุดีบทที่แปลกกว่าบทใด ๆ
สดุดี 136: 1-4 ขอบพระคุณพระเจ้าองค์นี้ เพราะว่า
พระเจ้าแสนดี ทรงอยู่สูงสุด ทรงเป็นจอมเจ้านาย เป็นองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระองค์ทรงรักมั่นคงนิรันดร์
สดุดี 136:5-9 ขอบพระคุณสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก และดวงสว่างที่ยิ่งใหญ่ ดาวที่เราคิดว่า เล็กนั้น ไม่มีดวงไหนที่เล็กเลย ล้วนเป็นดาวดวงใหญ่ที่เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งสิ้น และพระองค์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ เพราะความรักที่มั่นคงนิรันดร์
สดุดี 136:10-22ขอบพระคุณสำหรับชัยชนะของพระเจ้า
พระเจ้าทรงชนะศัตรูเพื่อคนอิสราเอลจะออกมาจากการเป็นทาส ทรงพาพวกเขามายังแผ่นดินที่ทรงสัญญา และยังทรงจัดการศัตรูที่อยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างราบคาบ
สดุดี 136:23-26 ขอบพระคุณสำหรับการดูแลของพระเจ้า
เพราะความรักมั่นคงยืนยงของพระองค์ ไม่ว่าเราจะอยู่สูงหรือต่ำในโลกนี้ เราก็มั่นใจว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วย และมั่นใจในความรักของพระองค์ได้ทุกเวลา
พระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญจากมนุษย์ทุกคน และให้เราโอบกอดเอารักของพระองค์ไว้ตลอดกาล