เกี่ยวกับเรา

พระคำ.คอม
เราทำพระคำออกมาเป็นหลาย ๆ แบบให้ได้ประโยชน์แตกต่างกันไป

พระคำ.คอม เป็นเว็บที่ทำขึ้นโดย มูลนิธิ ณ กิตติคุณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระคัมภีร์แก่บุคคลที่สนใจพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดำรัสของพระเจ้า โดยใช้ภาพและการอธิบายสั้น ๆ เป็นสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และโยงไปถึงภูมิหลังของข้อพระคำ สามารถใช้ศึกษาส่วนตัว ในกลุ่มเล็ก ๆ หรือปรับใช้กับชั้นเรียนพระคัมภีร์ได้ตามความเหมาะสม เว็บนี้สืบเนื่องมาจาก bubee.net โดยจะเป็นการรวบรวมพระคัมภีร์ประจำวันเข้าเป็นหนังสือรวมเล่มเป็นบท ๆ ไป และมีการรวบรวมเป็นหัวข้อไว้เป็นที่เดียวกันด้วย
ผู้เรียบเรียงคือ สนทนี นทพล ภาพประกอบ เจเน็ต เผื่อนพงศ์

เราตระหนักดีว่า พระคำของพระเจ้านั้นลึกซึ้ง เกินกว่าที่เราจะอ่าน จะอธิบายกันสั้น ๆ

แต่ขอให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้น เป็นทางผ่านสำหรับบางคนที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งกว่านี้

ปี 2022 นี้ ได้เพิ่มเติมคลิปเป็นเรื่อง ๆ ให้ครอบครัวได้ใช้สำหรับลูกเล็ก คุณพ่อ คุณแม่จะได้มีโอกาสสอนลูกโดยใช้คลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จักพระเจ้าในแต่ละหัวข้อ ซึ่งได้ผลดีมาก ๆ เด็ก ๆ มีโอกาสตอบคำถามส่งให้คุณครู ทำให้เขารู้จักคิดและไตร่ตรองเรื่องพระคำและชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก

ผู้ที่รวบรวม เรียบเรียง เขียนภาพ ทำเพลง พบว่า เราได้ประโยชน์มากมายจากพระคำพร้อมกับความสุขใจ เพราะพระคำนั้นมีฤทธิ์ชำระชีวิตและเปลี่ยนแปลงใจจริง ๆ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่เข้ามาอ่าน ให้รักพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน
ติดต่อ คุยกัน แบ่งปันความคิด ได้ที่ [email protected]