สดุดี 125 อิสราเอลมั่นคงเพราะพระเจ้า

ภาพถ่ายโดย Luis Ruiz : pexels.com

บทเพลงแห่ขึ้น

คนของพระเจ้าและภูเขาศิโยน
1. คนที่วางใจในพระยาห์เวห์เป็นเหมือนภูเขาศิโยน
​ ที่ไม่สั่นสะเทือน แต่มั่นคงเป็นนิตย์

2 เยรูซาเล็ม มีภูเขาล้อมรอบอย่างไร
พระยาห์เวห์ก็ทรงอยู่รอบคนของพระองค์
ทั้งในเวลานี้และตลอดไป

3 คทาของคนชั่วจะไม่ดำรงอยู่
เหนือแผ่นดินของผู้เที่ยงธรรม
เพื่อว่าผู้เที่ยงธรรมจะไม่ยื่นมือ
ออกไปทำการอยุติธรรม

4 ขอทรงทำสิ่งดี โอ พระยาห์เวห์
ต่อคนที่ดี ต่อคนที่หัวใจเที่ยงตรง
รวม​ถึง​บรรดา​ผู้​มี​ความ​ชอบธรรม​ใน​จิตใจ​เถิด

5 แต่สำหรับคนที่หันไปหาทางคดเคี้ยว
พระยาห์เวห์​จะ​ให้​พวก​เขา​จบ​ชีวิต​ลง​
พร้อมกับคนที่ทำความชั่ว

6 สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 46:5
2* เศคาริยาห์ 2:5
3* สดุดี 89:22; อิสยาห์ 14:5
4* สดุดี 7:10; 119:68
5* สดุดี 92:7,9; 94:4, 128:5-6

1เคยรู้ตัวไหมว่า หากเราวางใจในพระเจ้า เราจะมั่นคง ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ มั่นคงราวกับภูเขา ไม่เหมือนหาดทรายแต่เป็นหินผาที่แข็งแกร่ง นี่เป็นภาพของความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงมีต่อคนอิสราเอล
อิสยาห์เองได้บอกว่า “แม้ภูเขาสั่นสะเทือน และเนินเขาถูกขยับไป แต่ความรักของเราที่มีต่อเจ้าจะไม่สะเทือน พันธสัญญาแห่งสันติของเราก็จะไม่ถูกขยับไป” อิสยาห์ 54:10
2พระเจ้าทรงอยู่รอบผู้ที่วางใจพระองค์ไม่ใช่แค่ไม่กี่วัน แต่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระคำตอนนี้เหมือนเป็นพระสัญญาที่มีต่อผู้ที่วางใจ
3 สังเกตไหมว่า เมื่อใดที่อิสราเอลทำผิด พวกเขาจะเจอกษัตริย์ที่โหดร้าย ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เป็นอย่างนั้นในอิสราเอล
4 ขอพระเจ้าทรงดีต่อคนที่มีใจซื่อตรงต่อพระเจ้าและต่อพี่น้อง
ตามหลักการของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอล นั่นคือ พระพรมีแก่คนเชื่อฟัง และคำสาปแช่งมีแก่คนที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งบันทึกไว้ในอพยพ และเฉลยธรรมบัญญัติมากมาย
5 คนที่ไปทางคดเคี้ยวคือคนที่มีอุบาย และทำบาปต่อพระเจ้า
การพิพากษาของพระเจ้ามีให้อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเร็วหรือช้าตามเวลาของพระองค์
6 สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล เป็นคำอธิษฐานที่ผู้เชื่อควรมีต่ออิสราเอล และคริสตจักรของพระเจ้าเสมอ

สดุดี 124 พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา

ภาพถ่ายโดย Kammeran Gonzalez-Keola pixels.com

บทเพลงแห่ขึ้นของกษัตริย์ดาวิด
พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ทรงช่วยเรา
1 “หากพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา..”
ให้อิสราเอลกล่าวออกมา
2 “หากพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา..”
เมื่อมนุษย์ลุกขึ้นโจมตีเรา

แต่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย จะเกิดอะไรขึ้น?
3 พวกเขาคงได้กลืนเราทั้งเป็น
เมื่อความโกรธเกรี้ยวของพวกเขาเผาผลาญต่อต้านเรา
4สายน้ำคงจะลากโถมทับเรา
และกระแสน้ำคงจะโถมท่วมพาจิตวิญญาณเราไป
5 มวลน้ำเชี่ยวกรากคงจะกวาดจิตวิญญาณเราไป

เราหนีออกมาได้เพราะพระยาห์เวห์ของเรา
6 สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ยอมให้เราถูกพวกเขากัดฉีกเป็นชิ้น ๆ
7 เราหนีออกมาได้
ราวกับนกที่หนีออกมาจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นพัง และเราก็หนีออกมาได้
8 ความช่วยเหลือของเรา
อยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* โรม 8:31; สดุดี 56:9

2* สดุดี 94:17; 129:1

3* สดุดี 35:25; 56:1; สุภาษิต 1:12; มัทธิว 2:16

5* โยบ 22:11; สดุดี 32:6; 69:2

6*สดุดี 27:2; สุภาษิต 30:14

7*สดุดี 91:3

8* สดุดี 115:15; 121:

สดุดี 124:1-2 พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ทรงช่วยเรา
ผู้เชื่อในพระเจ้า มีสิทธิพิเศษเหนือใคร ๆ เพราะว่า พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขา ไม่ว่ามนุษย์จะเข้ามาโจมตีในแบบใดก็ตาม จะเป็นการใส่ร้าย สงคราม การต่อสู้แบบต่าง ๆ หากพระเจ้าได้อยู่ฝ่ายเขาแล้ว พวกเขาก็มั่นใจ. พระคำตอนนี้บอกเราว่า อิสราเอลมั่นใจว่า ในอดีตที่ผ่านมา พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขาสดุดี
124:3-5 แต่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย จะเกิดอะไรขึ้น?
กษัตริย์ดาวิดรู้ดีว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ฝ่ายท่าน ศัตรูคงทำลายท่านไปแล้ว อย่าลืมว่า ศัตรูนั้นน่ากลัว พวกเขาเต็มด้วยวาจาที่ทำลาย กำลังพร้อมความโกรธที่จะเผาผลาญ ศัตรูมักจะมากันเป็นฝูงเหมือนน้ำเชี่ยวที่โถมเข้าใส่สดุดี
124:6-8 เราหนีออกมาได้เพราะพระยาห์เวห์ของเรา
แต่เราสามารถรอดจากเงื้อมมือของศัตรูได้โดยพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน และพระคำของนี้ จะต้องเป็นข้อที่เราจำได้ และตรึกตรองถึงทุกวัน

สดุดี 122 ไปยังพระวิหารของพระเจ้ากันเถอะ

บทเพลงแห่งขึ้น ของดาวิด

ยินดีที่ได้ไปยังพระวิหาร
1 ข้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวว่า
“ให้เราไปยังพระวิหารของพระเจ้ากันเถอะ”
2 โอ เยรูซาเล็ม!
เท้าของเราได้ยืนอยู่ภายในเขตประตูของเจ้า

ภาพรวมของเยรูซาเล็ม
3 เยรูซาเล็ม
ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองที่รวมผนึกกันอย่างมั่นคง 
4  เป็นที่ ๆ เผ่าต่าง ๆ เดินขึ้นไป  คือชนเผ่าต่าง ๆ ของพระเจ้า
เพื่อถวายคำขอบพระคุณต่อพระนามของพระเจ้า
ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้แก่อิสราเอล 
5 พระบัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น
พระบัลลังก์ของวงศ์วานของดาวิด

อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม
6 จงอธิษฐานเพื่อสันติภาพของเยรูซาเล็ม
“ขอให้คนที่รักเจ้านั้น ปลอดภัย
7 ขอให้สันติสุขอยู่ภายในกำแพงของเจ้า
และความมั่นคงอยู่ในป้อมปราการของเจ้า”
8 เพื่อเห็นแก่พี่น้องและเพื่อนของข้า
ข้าจะกล่าวว่า “ขอให้สันติสุขเกิดแก่เจ้า”
9 เพื่อเห็นแก่พระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
เราจะแสวงหาสวัสดิภาพของเจ้า

พระคำเชื่อมโยง

1*  สดุดี 84:10; มีคาห์ 4:3; อิสยาห์ 2:3

2* สดุดี 84:7, 100:4; อพยพ 20:24

4*เฉลยธรรมบัญญัติ 16:16; สดุดี 107:1-3; อพยพ 23:17

3* เอเฟซัส 2:20-21, 4:4-7 ; 2 ซามูเอล 5:9

5* เฉลยธรรมบัญญัติ 17:8; 2 พงศาวดาร 19:8, 11:22

6* เยเรมีย์ 29:7, 51:10; สดุดี 51:18;

7* ยอห์น 14:27; ยากอบ 3:18; สดุดี 48:3

8* ยากอบ 3:13-18; ฟีลิปปี 2:2-5

9* เนหะมีย์ 2:10; ยอห์น 2:17;
สดุดี 84:10

สดุดี 122:1-2 ยินดีที่ได้ไปยังพระวิหาร
ที่บอกว่าไปยังพระวิหารของพระเจ้านั้น เป็นสถานที่บรรจุหีบพันธสัญญา เพราะในสมัยของกษัตริย์ดาวิดนั้น ยังไม่มีพระวิหารเลย แต่ท่านก็มองว่า ที่นั่นคือที่ ๆ ประทับของพระเจ้า และท่านเองก็จะจัดเตรียมที่จะสร้างพระวิหารอันถาวร
สดุดี 122:3-5 ภาพรวมของเยรูซาเล็ม
ก่อนหน้านี้ เยรูซาเล็มเป็นของชาวเยบูไซท์ ดาวิดสร้างเมืองนี้ใหม่ และท่านประกาศให้รู้ว่า เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาอย่างมั่นคง พระเจ้าเองทรงพอพระทัยที่จะใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของโลก และจากประวัติศาสตร์เราเห็นการต่อสู้เพื่อเมืองนี้มาตลอดหลายพันปี แม้วันนี้ยังไม่หยุด
เป็นเมืองที่ถือเป็นของทุกชนเผ่าที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าปีละสามครั้ง ถือเป็นบัลลังก์แห่งการพิพากษา ซึ่งจะเป็นบัลลังก์ของใครได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์
สดุดี 122:6-9 อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม
นี่เป็นคำสั่งให้ทุกคนที่เดินทางมาได้อธิษฐานเพื่อความสันติสุขของเมือง ชื่อของเมืองคือเมืองแห่งสันติสุขอยู่แล้ว แต่จากประวัติศาสตร์ของเยรูซาเล็มเอง เราพบว่า เป็นที่ ๆ ประชาชาติต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง และกลุ่มศาสนาต่าง ๆ พยายามยึดเอาไว้ เป็นเมืองที่น่าจะมีปัญหาทางการเมืองมากที่สุด กลับกลายว่าเมืองถูกแยกเป็นส่วน ๆ
ดาวิดเองได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่คนที่อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็มด้วย
สำหรับพวกเราทุกคนที่ได้อ่านสดุดีบทนี้ ขอให้เราได้แสวงหาสิ่งดีเพื่อเยรูซาเล็ม ทำอย่างไรหรือ?
เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้เต็มที่ว่าจะทำอย่างไร และลงมือทำได้เลย