ยากอบ 1 ความเชื่อกับความยากลำบาก

ท่านยากอบเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ไปถึงพี่น้องคริสเตียนชาวยิวที่อาศัยทั่ว ๆ ไปนอกเขตอิสราเอล พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และต้องทนทุกข์กับการใช้ชีวิตที่ยากลำบากเนื่องจากทั้งเป็นคริสเตียนและเป็นยิว จดหมายนี้เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้ว น่าจะระหว่างปีค.ศ. 44 – ค.ศ. 62

คำทักทายต้นจดหมาย

การตอบสนองต่อความทุกข์ยาก ผลดีของการทนทุกข์

มุมมองของความรวยความจน

ในความทุกข์ยาก ยังรักพระเจ้า

ตอบโต้การล่อลวงใจอย่างไร

เร็วฟัง ช้าพูด ช้าโกรธ

อย่าแค่ฟังพระคำ ต้องลงมือทำ