พระคำ.คอม

เราค้นหา ตามหาว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไร
ด่านแรก ที่ ๆ เราจะพบพระองค์ได้คือ ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง
ด่านสอง พระองค์ทรงบอกเราชัดเจนว่า ทรงเป็นอย่างไร ทรงคิดอย่างไร
ทรงทำอะไร ก็ใน “พระคัมภีร์” เราจึงมาค้นหาพระองค์จากพระคำที่ทรงให้เราไว้เพื่อเราจะรู้จักพระองค์ลึกซึ้งกว่าเดิม

ณ กิตติคุณ เป็นที่ ๆ มีการวาดรูปทุกวัน เราจึงสนุกกับการมีภาพประกอบ เราพบว่า ภาพช่วยให้จำพระคำได้ง่ายขึ้นมาก หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเราด้วย