สดุดี 1 ทางคนเที่ยงธรรมกับคนอธรรม

1 ความสุขเป็นของคนที่ไม่เดินตามคำแนะนำของชุมชนคนชั่ว
ไม่ยืนในทางของหมู่คนกระทำผิด
ไม่นั่งอยู่ในกลุ่มคนช่างเยาะเย้ย
2 แต่เขาปลาบปลื้มในพระบัญญัติของพระยาห์เวห์
เขาใคร่ครวญพึม ๆ ถึงพระบัญญัตินั้นทั้งวันและคืน
3 และเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกริมธารน้ำ
ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล ใบก็ไม่ร่วงโรยไป
เขาลงมือทำสิ่งใด ก็เจริญรุ่งเรืองเสมอ
4 แต่คนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น
พวกเขาเป็นเหมือนแกลบที่ลมพัดปลิวว่อนไป
5 คนชั่วจึงไม่อาจยืนอยู่ได้ในวันพิพากษา
และหมู่คนกระทำผิด ไม่อาจยืนอยู่ในที่ชุมชนคนเที่ยงธรรม
6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทางของคนเที่ยงธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะสูญสิ้น พินาศไป

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 26:4-5; 119:1-2, 36; เยเรมีย์ 15:17
2* โยชูวา 1:8; สดุดี 40:8
3* เยเรมีย์ 17:8; เอเสเคียล 47:12; สดุดี 92:14
4* โยบ 21:18; สดุดี 35:5; มัทธิว 3:12
5* สดุดี 5:5; มัทธิว 25:41; มาลาคี 3:18
6* 2 ทิโมธี 2:19; นาฮูม 1:7; ยอห์น 10:27

อธิบายเพิ่มเติม

สดุดี 1-3 หนทางคนเที่ยงธรรม
สดุดีเริ่มต้นที่คำฮีบรูว่า อาเชร์ ซึ่งแปลว่า ความสุขความยินดี ข้อนี้อ่านได้อีกอย่างว่า โอ เขาจะมีความสุขมากเพียงไร เขาที่มีความสุข เป็นคนที่ไม่เดิน ไม่ยืน ไม่นั่ง ในหมู่คนชั่ว แต่ในใจของเขาปลาบปลื้มในพระคำ และใคร่ครวญพระบัญญัติ หรือพระดำรัสของพระเจ้าทั้งวันและคืน ที่เราใช้คำพึม ๆ เพราะหมายถึงมีการกล่าวพระคำนั้น ซ้ำ ๆ จากปากด้วย การทำเช่นนั้น ทำให้เขาได้อยู่ใกล้พระองค์ เพราะเอาใจใส่ที่จะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้แก่เขาจากพระคัมภีร์
ผลที่ได้ในชีวิตคือ เขาเป็นเหมือนต้นไม้เขียวสดริมน้ำ กำลังและพระคุณมากจากพระคำของพระเจ้า ไหลล้น ไม่หยุด มีมาใหม่ทุกวัน รากของต้นไม้ได้อาหาร ความชุ่มชื่นจากพระคำโดยตรง ไม่ใช่จากสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์พูดกันอยู่มากมาย
เขาจะเกิดผล มีใบไม้ที่เขียวสดเสมอ รุ่งเรืองไม่หยุด เรารู้อยู่ว่า ชีวิตของเรามีฤดูกาลของมัน มีเวลาดีและร้ายในชีวิต แต่ เขายังจะออกผลดีเสมอ เคล็ดลับของชีวิตที่รุ่งเรืองคือ การรู้จัก ดำเนินตาม รักษาพระคำของพระเจ้า ใช้ชีวิตกับพระคำ …
สดุดี 4-5 หนทางคนอธรรม
คนอธรรมอาจดูดี มั่งคั่ง ดูว่ามีความสำเร็จ แต่หากชีวิตของเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้า หากเขาเป็นคนที่กระทำผิดโดยไม่รู้สึกผิด เป็นคนช่างเยาะหยันผู้อื่น (เราเจอมากมายในโลกทุกวันนี้) สำหรับพระเจ้าแล้ว เขาเป็นเหมือนแกลบที่จะปลิวหายไป ไม่มีใครรู้จักต่อไปอีก เมื่อพระเจ้าพิพากษา เขาไม่ได้มีพระเยซูคริสต์ที่ทรงรับโทษแทน ดังนั้น เขาจึงไม่อาจชนะการพิพากษาของพระเจ้าได้
สดุดี 6 สรุปชีวิตคนสองแบบ
สดุดีบทนี้ ผู้เขียนได้บอกชัดเจนว่า ใครเป็นใคร คราวนี้ก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่า เราจะทำอย่างไร..จะเป็นคนไหน