สุภาษิต 5 เหตุใด จึงหายนะ! ?

เอาใจใส่แล้วดีแน่
1 ลูกเอ๋ย จงใส่ใจในปัญญาของเรา
เอียงหูของเจ้าฟังความหยั่งรู้จากเรา
2 เพื่อว่าเจ้าจะได้รักษาดุลยพินิจไว้
และริมฝีปากของเจ้าจะได้รักษาความรู้

ระวังหญิงต้องห้าม
3 ริมฝีปากของหญิงต้องห้ามนั้นหวานราวน้ำผึ้งหยด..
และคำของเธอก็ลื่นไหลยิ่งกว่าน้ำมัน
4 แต่ในที่สุด เธอก็ขมดั่งบอระเพ็ด
และคมกริบยิ่งกว่าดาบสองคม
5 เท้าของเธอเดินลงไปสู่ความตาย
แต่ละก้าวย่างของเธอตรงไปสู่แดนคนตาย
6 เธอไม่ได้สนใจทางแห่งชีวิต เธอไม่ได้รู้เลยว่า
หนทางที่เดินอยู่นั้นไม่มั่นคงแม้แต่น้อย
7 บัดนี้ จงฟังเรา ลูก ๆ เอ๋ย
อย่าหันไปจากคำพูดจากปากของเรา

สิ่งที่จะพบถ้าไม่ระวังตัว
8 เจ้าจงให้ทางของเจ้าห่างจากเธอ
อย่าได้ไปใกล้ประตูบ้านของเธอ
9 เพราะเกรงว่า เจ้าจะสูญเสียพลังแห่งวัยเยาว์ให้กับผู้อื่น
และปีเดือนของเจ้าให้กับคนที่โหดร้าย
10 เกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาแย่งความมั่งคั่งของเจ้าไป
และแรงงานของเจ้ากลับไปเป็นประโยชน์ให้กับคนต่างชาติ
11 ในบั้นปลายของชีวิตเจ้าจะคร่ำครวญ
เมื่อทั้งเนื้อหนังและร่างกายของเจ้าถูกใช้งานจนทรุดโทรม
12 และเจ้าจะกล่าวว่า “ดูสิ ข้าเคยเกลียดชังวินัย
และใจของข้าก็ดูหมิ่นคำตักเตือน
13 ข้าไม่ยอมฟังเสียงของครูบาอาจารย์
หรือเอียงหูฟังคำของพี่เลี้ยงที่สอนข้า
14 ข้าเกือบจะตกลงไปในหายนะ
ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก”

อย่าเที่ยวเล่นกับหญิงไปทั่ว
15 จงดื่มน้ำจากบ่อเก็บของเจ้าเอง
และจากน้ำที่ไหลมาจากน้ำพุของเจ้า
16 เหตุใดจึงจะปล่อยให้ธารน้ำของเจ้าไหลไปตามถนน
และสายน้ำของเจ้าไปยังสี่แยกสาธารณะ?
17 จงให้มันเป็นของเจ้าคนเดียวเท่านั้น
อย่าเอาไปแบ่งให้กับคนแปลกหน้า
18 จงให้ธารน้ำพุของเจ้าได้รับพร
และให้เจ้าได้ยินดีกับภรรยาที่ได้มาตั้งแต่ยังหนุ่ม
19 เปรียบดังกวางที่น่ารัก และเลียงผาที่น่าชื่นชม
ขอให้อ้อมอกของเธอทำให้เจ้าพอใจเสมอ
และให้เจ้าได้ดื่มด่ำกับความรักของเธอตลอดไปพระเจ้าทรงตรวจสอบชีวิต
20 เหตุใดเจ้าจึงจะไปดื่มด่ำกับภรรยาของชายคนอื่น
หรือไปอยู่ในอ้อมกอดของคนแปลกหน้า?
21 เพราะว่าทางของมนุษย์คนหนึ่งก็อยู่ต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ทรงตรวจสอบหนทางทั้งสิ้นของเขา
22 คนโหดร้ายติดกับความชั่วของตนเอง
บาปของเขาเป็นเชือกรัดเขาแน่น
23 เขาตายไปเพราะชีวิตขาดวินัย
เขาหลงทางไปเพราะความโง่อันมากมายของเขา

ข้อพระคำเชื่อมโยง

2* มาลาคี 2:7
3* สุภาษิต 2:16; สดุดี 55:21
5* สุภาษิต 7:27
18* มาลาคี 2:14
19* บทเพลงโซโลมอน 2:9

20* สุภาษิต 2:16
21* โฮเชยา 7:2
22* กันดารวิถี 32:23
23* โยบ 4:21