กิจการ 24 ณ ศาลเฟลิกซ์

คำอธิบายเพิ่มเติม

กิจการ 24:1-8
เราจะเห็นขบวนการฟ้องศาลของโรมชัดเจน ปุโรหิตเป็นโจกท์ นำโดยทนายความ ที่ชื่อเทอร์ทูลลัส
ก่อนอื่นใด เขากล่าวคำเยินยอเฟลิกซ์ เพื่อทำให้บรรยากาศนั้นดูดี ผู้ว่าได้รับเกียรติไปในตัว
เทอร์ทูลลัส อ้างว่าเปาโลปลุกปั่นยิวทั่วทุกหนแห่ง และทำให้วิหารเป็นมลทิน เรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการปกครองท้องถิ่น เป็นการคุกคามการปกครองของโรม เรื่องที่สองไม่สำคัญในสายตาของเฟลิกซ์
ทนายความยังกล่าวหานายพันลีเชียสอีกต่อด้วย
กิจการ 24:9-12
เปาโลพูดคำชมเชยเฟลิกซ์ก่อน แต่ไม่มากเกินไป แค่บอกว่าเฟลิกซ์ทำคดีมามากมายให้กับคนยิว และยินดีที่จะแก้คดีต่อหน้าผู้พิพากษาคนนี้ แล้วจากนั้นก็ทบทวนการฟ้องของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมา เหมือน ๆ กับที่ทำมาก่อนในกิจการ 22:1
เปาโลกล่าวถึงเวลาที่อยู่ในเยรูซาเล็มสิบสองวัน แต่ความจริงแล้ว ไม่มีใครสามารถฟ้องเขาได้ว่าได้ปลุกระดมผู้คนที่ไหนก็ตาม
กิจการ 24:13-15
แม้พวกยิวไม่อาจฟ้องเปาโล แต่เปาโลก็ยอมรับว่า ตนเชื่อใน “ทางนั้น” (ซึ่งมีความหมายถึงผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์) ช่วงแรก ๆ ศาสนายิวหรือยูดาห์ ถือว่าเป็นนิกายหนึ่งในพวกเขา พอพระกิตติคุณแผ่ไปถึงคนต่างชาติมากขึ้น ความรู้สึกเช่นนั้นก็เลือนไป เพราะยิวไม่ชอบหน้าคนต่างชาติเอามาก ๆ แต่เปาโลนั้นมองชัดว่า พระเจ้าพระบิดาของคริสเตียนหรือของยิวนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวกัน มีอย่างเดียวที่เปาโลไม่ได้เชื่อเหมือนกับสะดูสีคือเรื่องการคืนชีวิตจากความตายและต้องมารับผลดีผลชั่วในชีวิตของตน
กิจการ 24:16-21
ที่จริงแล้วเปาโลมาเยรูซาเล็มเพื่อส่งเงินให้กับพี่น้องเพื่อช่วยคนที่ยากจน เรารู้เรื่องนี้ได้จากหนังสือ 2 โครินธ์ 8:1-9:15 เปาโลได้แจ้งว่า เขาระวังตัวที่จะประพฤติตนอย่างถูกต้อง และก็มาชำระตัวในพระวิหารของยิวด้วย ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรเลย แต่คนที่หาเรื่องคือยิวจากแคว้นเอเชีย ยิวไม่พอใจที่เปาโลสอนเรื่องการคืนชีวิตจากความตาย แค่นั้น.. เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องขึ้นศาล
กิจการ 24:22-24
ความจริง เฟลิกซ์รู้เรื่องคริสเตียนดี ผู้อธิบายพระคัมภีร์เชื่อว่า เขาได้รู้เรื่องนี้จาก ดรูสิลลาภรรยาของเขา ซึ่งเป็นชาวยิว และในฐานะที่เป็นผู้ตัดสินคดีมานาน ย่อมมีคดีประเภทนี้มาถึงมืออย่างแน่นอน เขาพอจะมองเห็นว่า ทนายความนั้นเจ้าเล่ห์ และไม่พูดความจริงทั้งหมด เขาจึงคิดว่า ควรจะรอนายพันลีเชียสมารายงานเองดีกว่า เขาจึงสั่งขังเปาโลเอาไว้ก่อน โดยกำชับให้ดูแลอย่างดี
ต่อมาอีกไม่นาน ทั้งเฟลิกซ์กับภรรยา ขอฟังเรื่องทางนั้นจากเปาโลโดยตรง… แต่…
กิจการ 24:25-27
เฟลิกซ์เกิดกลัวขึ้นมาว่า ตนเองจะเปลี่ยนความคิด แต่ที่จริงเขาก็มีวาระซ่อนเร้น นั่นคือ ต้องการได้สินบนจากเปาโล สิ่งที่เขาทำให้ได้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดคือ การขังลืมเปาโลเพื่อเอาใจพวกยิว

พระคำเชื่อมโยง

1* กิจการ 21:27; 23:2, 30, 35; 25:2
5* 1 เปโตร 2:12, 15
6* กิจการ 21:28; ยอห์น 18:31
7* กิจการ 21:33; 23:10
8* กิจการ 23:30
11* กิจการ 21:15, 18, 26-27; 24:17

12* กิจการ 25:8; 28:17
14* กิจการ 9:2; 24:22; 2 ทิโมธี 1:315* กิจการ 23:6; 26:6-7; 28:20; ดาเนียล 12:2
16* กิจการ 23:1
17* โรม 15:25-28
18* กิจการ 21:27; 26:21; 21:26

19* กิจการ 23:30; 25:16
21* กิจการ 23:6; 24:15; 28:20
22* กิจการ 9:2; 18:26; 19:9,23; 22:4; 23:26; 24:7
26* อพยพ 23:8
27* กิจการ 12:3; 23:35; 25:9,14