สุขสันต์วันพระพร วันคริสตมาส…เพื่อเราทุกคน

จากเพลง Feliz navidad
ทูตสวรรค์พบมารีย์แจ้งว่าพระเจ้าจะทรงให้พระบุตรมาเกิดในครรภ์ของเธอ โดยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ

เมื่อท้องแก่ เธอเดินทางไปเบธเลเฮมพร้อมกับโยเซฟ
คู่หมั้นที่ได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้ดูแลปกป้องเธอ
พระเยซูบังเกิดพันผ้าอ้อมนอนในรางหญ้า

พระบุตรของพระเจ้า
ทรงลงมาบังเกิดในโลก
มาเป็นมนุษย์สุดพิเศษ
เพราะทรงเป็นมนุษย์และ
พระเจ้าด้วยใน
บุคคลเดียวกัน …​
พระองค์ทรงบริสุทธิ์
ไม่ทรงทำบาปเลย

กลับมีทูตสวรรค์มาเชิญไปพบพระเยซูองค์น้อยที่เพิ่งเกิด
แขกรับเชิญชุดแรก คือคนเลี้ยงแกะที่ยากจน
พระบุตรพระเจ้าทรงอยู่กับคนที่ต่ำต้อย

และพระบุตรของพระเจ้า
ก็ทรงได้รับการยกย่องจาก
เหล่านักปราชญ์จากตะวันออก
ที่ตามดวงดาวมาพบพระองค์

พระองค์ทรงเติบโตขึ้นเหมือน
เด็กทั่วไป ทรงทำงานช่างไม้
เหมือนกับโยเซฟ ที่ดูแลพระองค์
เหมือนพ่อ แต่พ่อที่แท้จริงของ
พระองค์คือพระบิดาเจ้าผู้สถิต
ในสวรรค์

เมื่ออายุ สามสิบพรรษา พระเยซู ทรงออกไปสั่งสอน รักษาโรค ขับผีที่ทรมานผู้คนประชาชนที่ยากจนต่างพากันติดตามพระองค์
ทรงสงสารพวกเขามาก และพระองค์ทรงรักพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รักพระองค์ตอบ

เหล่าผู้นำศาสนายิวอิจฉา ต่างพยายามสังหารพระองค์ แต่ไม่มีใครทำได้ จนสามปีต่อมา .. ถึงเวลาที่กำหนด พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
และสามวันต่อมาทรงคืนพระชนม์
แล้วพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาผู้ที่ติดตามพระองค์ …..

วันคริสตมาส เป็นวันที่คนทั้งโลกมีความสุข
และให้ของขวัญแก่กันและกัน
เหตุผล ต้นเหตุของคริสตมาสแท้นั้น
คือพระเจ้าทรงรักเรา รักเรามาก ๆ
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ลงมาในโลก เพื่อว่า
ใครก็ตาม คนใดก็ตามที่วางใจ
ในพระบุตรคือพระเยซู
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์