สุภาษิต 3 วางใจพระเจ้าสุดใจ

ทำตามนี้แล้วจะได้พร
1 ลูก ๆ ของพ่อเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของเรา
แต่ให้ใจของเจ้ารักษาคำสั่งของเราไว้
2 เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มทั้งวันและปี
รวมถึงสันติสุขให้กับชีวิตของเจ้า
3 อย่าให้ความรักมั่นคงหรือความซื่อตรงละจากเจ้าไป
แต่จงผูกมันไว้รอบคอของเจ้า
เขียนมันไว้บนแผ่นหัวใจของเจ้า
4 แล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปราน
ได้รับชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์
5 จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า
อย่าวางใจในความเข้าใจของตนเอง
6 จงยอมรับพระองค์ในทุกเส้นทางของเจ้า
และพระองค์จะทรงทำให้ทางของเจ้าราบรื่น


เดินไปกับพระเจ้า
7 อย่าคิดว่าตนฉลาดล้ำ
จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และหันจากความชั่ว
8 การทำเช่นนี้จะช่วยบำบัดรักษาร่างกายของเจ้า
และทำให้กระดูกของเจ้าสดชื่น
9 จงถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์ด้วยทรัพย์ที่เจ้ามี
และด้วยผลแรกจากน้ำมือของเจ้า
10 แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มล้น
ถังของเจ้าจะเต็มล้นด้วยเหล้าองุ่นใหม่
11 ลูกของพ่อเอ๋ย อย่าหลีกหนีจากวินัยของพระยาห์เวห์
และอย่าเกลียด ชังคำเตือนของพระองค์เลย
12 เพราะพระยาห์เวห์ทรงสั่งสอนคนที่พระองค์ทรงรัก
เหมือนอย่างที่พ่อสอนลูกชายที่พ่อรัก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตักเตือนจากพระเจ้า

13 ความสุขเป็นของคนที่พบปัญญา
คนที่หาความเข้าใจพบ
14 เพราะปัญญานั้นให้ประโยชน์มากกว่าแร่เงิน
และให้ผลดีกว่าแร่ทองเนื้อดี
15 ปัญญานั้นล้ำค่ายิ่งกว่าแร่ทับทิม
ไม่มีสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาจะมาเทียบกับปัญญาได้
16 ชีวิตที่ยืนยาวจะอยู่ในมือขวาของเธอ
ส่วนในมือซ้ายคือความมั่งคั่งและเกียรติยศ
17 ทางของปัญญานั้นเป็นทางที่น่าชื่นชม
และทางทั้งสิ้นของเธอคือสันติสุข
18 เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตให้กับคนที่โอบกอดเธอไว้
และเป็นพระพรให้แก่ผู้ที่ยึดเธออย่างมั่นคง


เอาใจใส่พระปัญญาของพระเจ้า
19 พระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของโลกด้วยพระปัญญา
และทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ
20 ด้วยความรู้ของพระองค์ ห้วงน้ำลึกก็แยกเปิดออกมา
และเมฆก็หยดน้ำค้างลงมา
21 ลูกของเราเอ๋ย อย่าให้เรื่องนี้คลาดไปจากสายตาของเจ้าเลย
จงรักษาดุลยพินิจและทักษะการสังเกตรอบตัวเอาไว้
22 เพราะเหล่านี้จะเป็นชีวิตให้กับวิญญาณของเจ้า
และเป็นเครื่องประดับรอบคอของเจ้า
23 แล้วเจ้าจะไปในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย
เท้าของเจ้าจะไม่สะดุด
24 เมื่อเจ้านอนลง เจ้าจะไม่กลัว
เมื่อเจ้าพักเจ้าจะหลับไปอย่างเป็นสุข

พระเจ้าคือความมั่นคงของชีวิต
25 อย่ากลัวอันตรายที่มาอย่างทันควัน
หรืออย่ากลัวหายนะที่โถมถาเข้ามายังคนชั่ว
26 เพราะพระยาห์เวห์จะทรงเป็นความมั่นคงในใจของเจ้า
และจะช่วยให้เท้าของเจ้าพ้นจากกับดัก
27 อย่ารั้งสิ่งดีไว้จากผู้ที่สมควรได้รับ
ในเมื่อเจ้ามีอำนาจที่จะทำได้
28 อย่ากล่าวกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า
“กลับมาพรุ่งนี้นะ และฉันจะจัดหาให้”
ในเมื่อเจ้าก็มีของนั้นอยู่แล้ว
29 อย่าคิดแผนทำร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า
เพราะว่าเขาอาศัยข้าง ๆ เจ้าด้วยความไว้ใจ
30 อย่าไปกล่าวหาใครโดยไม่มีเหตุ
ในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายใด ๆ แก่เจ้า

คนสองแบบ
31 อย่าไปอิจฉาคนที่ทำการรุนแรง
หรือเลือกหนทางแบบของเขา
32 เพราะพระยาห์เวห์ทรงชังคนวิปริต
แต่พระองค์ทรงเป็นเพื่อนกับคนเที่ยงตรง
33 คำสาปแช่งจากพระยาห์เวห์ตกอยู่กับครอบครัวที่โหดร้าย
แต่พระองค์ทรงอวยพระพรบ้านของคนเที่ยงธรรม
34 พระองค์ทรงเยาะคนที่ชอบเยาะผู้อื่น
แต่ประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ
35 คนมีปัญญาจะได้รับเกียรติเป็นมรดก
แต่คนโง่จะได้รับความอับอายเป็นแน่

อธิบายเพิ่มเติม

ทำตามนี้แล้วจะได้พร สุภาษิต 3:1-6
หากคนไหนอ่านพระคำตอนนี้แบบเร็ว ๆ ก็จะไม่ค่อยเห็นอะไร จะเห็นเหมือนคำสั่งให้ทำ และไม่ให้ทำ แต่หากมองลึกลงไป เราจะเห็นว่า นี่เป็นคำสัญญาให้พรกับคน ๆ หนึ่งที่เอาใจใส่พระดำริของพระเจ้า….
ข้อหนึ่ง มีอย่าลืม ให้รักษา สัญญาในข้อสองว่าชีวิตจะยืนยาวพร้อมกับมีความสุขด้วย แน่นอนว่า เป็นชีวิตที่ใคร ๆ ก็อยากมี เป็นคนอายุมากที่รู้จักพระเจ้า ฉลาด สุขภาพดี
ข้อสาม ต้องให้ชีวิตของตนมีรักมั่นคง มีความซื่อตรงลึกในใจ ข้อสี่สัญญาว่าจะมีชื่~อเสียงดี เป็นที่พอใจของทั้งพระเจ้าและผู้คน
ข้อห้าให้วางใจพระเจ้าสุด ๆ รับพระองค์ในทุกอย่างที่ทำ แล้วข้อหกสัญญาว่าทางจะราบรื่น

เดินไปกับพระเจ้า สุภาษิต 3:7-12
ข้อเจ็ด ไม่ให้เรามีอีโก้ อย่าคิดว่าตัวฉลาด ซึ่งตรงนี้หากเราเข้าใจว่า ในโลกนี้ยังมีคนเก่งกว่าเรา และถ่อมตน ยำเกรงพระเจ้า หนีความชั่ว ข้อแปดมีสัญญาว่าจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี … เป็นเพราะเรายอมฟัง และรู้ว่า จะปฏิบัติตนอย่างไร
ข้อเก้า และสิบกล่าวถึงรายได้ของเรา ที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการไม่เก็บไว้คนเดียว แต่ถวายไปเพื่อเป็นการน้อมรับว่า ที่เรามีชีวิตอยู่และทำงานได้นี้เพราะพระเจ้าทรงซื่อตรงทำให้เรามีรายได้เข้ามา ซึ่งที่จริงทั้งหมดก็เป็นของพระองค์อยู่แล้ว
ข้อสิบเอ็ด สิบสองเตือนพวกเราว่าอย่าเบื่อหน่าย อย่าหนีจากคำเตือน เพราะพระองค์ทรงรักจึงทรงเตือนก่อนที่เราจะก้าวไปสู่หายนะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตักเตือนจากพระเจ้า สุภาษิต 3:13-18
พระเยซูเองทรงเริ่มคำเทศนาบนภูเขาด้วยคำเดียวกัน ความสุขเป็นของ….
และสุภาษิตบอกชัดว่า หากเราพบปัญญา พบความเข้าใจนั้นเรามีความสุขเพราะทั้งสองมีค่ายิ่งกว่าอัญมณีที่มนุษย์ต่างพยายามไปขุดหา ไปเจียระนัย ไปเอามาชมเชย อวดกันไปมา
ที่มีความสุขเพราะทั้งอายุยืน มั่งคั่ง มีเกียรติ มีความชื่นชมในชีวิต มีสันติสุข อยู่ข้าง ๆ ใครรักปัญญา ยึดเธอไว้ ก็จะเป็นดั่งผู้ที่กินผลไม้แห่งชีวิตจากเอเดน พวกเขาจะได้มีชีวิตนิรันดร์ตลอดไป

เอาใจใส่พระปัญญาจากพระเจ้า สุภาษิต 3:19-24
ข้อสิบเก้ายี่สิบ บอกเราถึงความยิ่งใหญ่ซับซ้อนแห่งพระปัญญาของพระเจ้า ไม่ว่าจะสิ่งใหญ่โตเกินความเข้าใจอย่างจักรวาล หรือ จะเป็นเซลเล็ก ๆ ในตัวเรา ต่างก็มีความซับซ้อน มีการทำงานที่ลึกล้ำ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องค้นคว้าหาความเข้าใจ พวกเราในโลกใหม่นี้ มีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็จริง แต่ยังมีความลึกลับของพระเจ้าที่มนุษย์ยังไม่รู้ และต้องค้นต่อไปอีกไม่มีวันจบ ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เมื่อเราวิเคราะห์ เรียนรู้จักมัน
เรามั่นใจว่า เป็นการสร้างของผู้มีปัญญาที่สุด เป็นการสร้างของผู้มีความเข้าใจที่สุด …
แล้วข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่กษัตริย์โซโลมอนทรงกำชับให้เยาวชน ไม่ยอมให้พระปัญญาและความเข้าใจของพระเจ้าคลาดสายตาของพวกเขา ให้พวกเขารู้จักสังเกต และนี่จะต้องเป็นนิสัยใจคอของทั้งชีวิต คนใดที่ทำตามนี้ เราจะเห็นว่า เขาแตกต่างจากคนรอบตัวอย่างเห็นได้ชัด คนนี้จะไม่สะดุดคนง่าย ๆ มีชีวิตที่เป็นสุข

พระเจ้าคือความมั่นคงของชีวิต สุภาษิต 3:25 -30
ข้อยี่สิบห้า และยี่สิบหก การที่คนหนึ่งตามพระเจ้าแบบแน่วแน่ เขาจะไม่ต้องกลัวหายนะเพราะว่า เขามั่นใจว่า พระเจ้าอยู่ฝ่ายเขา คนที่เป็นของพระเจ้าจริง แม้ความตายอยู่ตรงหน้าก็ยังกล้าหาญ เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิต
ข้อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด บอกให้รู้ว่า ถ้ามีสิทธิทำสิ่งดีอะไรได้ก็ให้รีบทำ
ส่วนยี่สิบเก้าและสามสิบ ให้เราอยู่อย่างดี ๆ กับเพื่อนบ้าน อย่าได้หาเรื่องเขา

คนสองแบบ สุภาษิต 3:31-35
ข้อสามสิบสองถึงสามสิบห้า เราจะเห็นคนสองแบบที่จะได้รับการปฏิบัติจากพระเจ้าแตกต่างกัน ทรงชังคนวิปริต ทรงสาปคนโหดร้าย ทรงเยาะคนที่เยาะผู้อื่น ความอับอายจะมีแก่คนโง่
แต่ส่วนคนที่เที่ยงตรงจะได้เป็นเพื่อนกับพระเจ้า คนเที่ยงธรรมที่ปฎิบัติกับผู้อื่นอย่างยุติธรรมจะได้รับพระพร ผู้ที่ถ่อมใจจะมีพระคุณล้นเหลือ และคนที่มีปัญญาของพระเจ้าก็จะมีเกียรติ

พระคำเชื่อมโยง

1* เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1
2* สดุดี 119:165
3* สุภาษิต 6:21; 2 โครินธ์ 3:3
4* โรม 14:18
5* สดุดี 37:3,5; เยเรมีย์ 9:23,24
8* โยบ 21:24
9* อพยพ 22:29
10* เฉลยธรรมบัญญัติ 28:8
11* โยบ 5:17
12* เฉลยธรรมบัญญัติ 8:5

13* สุภาษิต 8:32,34-35
14* โยบ 28:13
15* มัทธิว 13:44
16* 1 ทิโมธี 4:8
17* มัทธิว11:29
18* ปฐมกาล 2:9
19* สดุดี 104:24
20* ปฐมกาล 7:11

23* สุภาษิต. 10:9
25* สดุดี. 91:5
26* โรม 13:7
28* เลวีนิติ 19:13
30* โรม 12:18
31* สดุดี. 37:1
32* สดุดี 25:14
33* เศคาริยาห์ 5:3-4, สดุดี 1:3
34* ยากอบ 4:6