สุภาษิต 2 ปัญญาที่ปกป้องชีวิต

มุ่งเสาะหาปัญญา
1 ลูกชายของเราเอ๋ย หากเจ้ายอมรับคำของเรา
และสะสมคำสั่งของเราไว้ในตัวเจ้า
2 หากเจ้าตั้งใจฟังปัญญา
และหันใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
3 ยิ่งไปกว่านั้น หากเจ้าร้องหาการหยั่งรู้
และส่งเสียงหาความเข้าใจ
4 หากเจ้าตามหามันเหมือนตามหาเงิน
และค้นหามันเหมือนหาสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้
5 แล้วเจ้าก็จะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า
และพบความรู้ของพระองค์

สุภาษิต 2:1-5


สติปัญญาจากพระเจ้าช่วยป้องกันเราไว้

6 เพราะพระยาห์เวห์ประทานปัญญา
ความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
7พระองค์ทรงสะสมความสำเร็จให้กับคนเที่ยงตรง
ทรงเป็นโล่ให้กับคนที่ใช้ชีวิตไร้ตำหนิ
8 พระองค์ ทรงรักษาทางแห่งความยุติธรรมไว้
และปกป้องทางของคนที่ติดตามพระองค์
9 แล้วเจ้าจะเข้าใจความเที่ยงธรรม ความยุติธรรม
ความซื่อตรง และหนทางที่ดี
10 เพราะปัญญาจะเข้าไปในจิตใจของเจ้า
และความรู้จะทำให้ใจของเจ้ารื่นรมย์
11 ความสุขุมรอบคอบจะคุ้มครองดูแลเจ้า
และความเข้าใจจะพิทักษ์เจ้าไว้

สุภาษิต 2:6-11

ปัญญาช่วยเราให้พ้นจากคนชั่ว
12 โดยช่วยกู้เจ้าให้พ้นจากทางความชั่ว
จากคนที่กล่าวคำบิดเบือน
13 จากคนที่ละทิ้งทางแท้จริง
แล้วไปเดินในทางแห่งความมืด
14 จากคนที่มีความสุขกับการทำชั่ว
และชอบฉลองความวิปริต
15 คนเหล่านี้เดินในทางคด
เป็นคนที่หลอกลวง

สุภาษิต 2:12-15


ปัญญาช่วยเราให้พ้นจากหญิงชั่ว
16 ปัญญาจะช่วยให้เจ้าหนีพ้นจากหญิงต้องห้าม
จากหญิงแปลกหน้าที่มีคำพูดหวานเย้ายวนใจ
17 เธอได้ทิ้งคู่ชีวิตสมัยสาวๆ
และลืมคำสัญญาของพระเจ้าของเธอ
18 บ้านของเธอนั้นจมลงสู่ความตาย
และทางของเธอมุ่งตรงไปยังแดนคนตาย
19 คนที่ไปหาเธอไม่มีทางได้กลับมา
ไม่มีใครได้กลับคืนสู่ทางแห่งชีวิต
20 ดังนั้นจงตามทางของคนดี
และรักษาทางอย่างคนเที่ยงธรรม
21 เพราะคนเที่ยงตรงจะได้อาศัยในแผ่นดิน
และคนที่ไร้ตำหนิจะอยู่ในที่นั้น
22 แต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดออกจากแผ่นดิน
และคนทรยศจะถูกถอนรากถอนโคนออกไป

สุภาษิต 2:16-22

คำอธิบายเพิ่มเติม

สุภาษิต 2:1-5 มุ่งเสาะหาปัญญา
วิธีการมุ่งหาปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนเน้นที่การหิวหา แสวงหา ตามหา ค้นให้พบ สะสมไว้ เป็นการติดตามพระคำของพระเจ้าเหมือนกับที่คนทั่วไปตามหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิต ..
เท่ากับว่า ต้องทำทุกวัน สม่ำเสมอ ด้วยหัวใจมุ่งมั่น ไม่มีการหยุดล้มเลิกไป แล้วผลที่จะได้ก็คือ จะเข้าใจว่าการยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเราคือแบบไหน และความรู้ในพระเจ้าที่เรายังขาดอยู่ เราจะได้รับอย่างเต็มบริบูรณ์ด้วย

สุภาษิต 2:6-11 สติปัญญาจากพระเจ้าช่วยป้องกันเราไว้
ลูกชายลูกสาวที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เขาต้องมีผู้ปกป้องไว้ แม้ว่าแต่ละคนจะมีคำสอนที่ดี มีการ เตรียมตัวที่ดี เพื่อจะไม่ตกอยู่ในทางบาป แต่ทุกคนต้องการพลังของพระเจ้าที่จะช่วยให้พ้นการทดลอง

สุภาษิต 2:12-15 ปัญญาช่วยเราให้พ้นจากคนชั่ว
ตอนนี้ความชั่วในโลกมีดาษดื่น มากมายยิ่งกว่าความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียล เราจำเป็นต้องรู้ว่า สิ่งใดจะต้องไม่เชื่อ เราจะต้องไม่เป็นคนเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่เกิดมาจากความเกลียดชัง เพราะสิ่งเหล่านั้นดูน่าเชื่อเหลือเกิน

สุภาษิต 2:16-22 ปัญญาช่วยเราให้พ้นจากหญิงชั่ว
กษัตริย์โซโลมอนเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเย้ายวนของหญิงชั่วเป็นอย่างดี เพราะในที่สุดท่านก็ตกหลุมแห่งความพอใจทางเพศ ท่านรู้ดีกว่าพวกเรา ดังนั้น ฟังท่านและพิจารณาให้ดี เราจะได้ปลอดภัย

พระคำเชื่อมโยง

1* สุภาษิต 4:10; 3:1
2* สุภาษิต 22:17;
4* สุภาษิต 3:14; โยบ 3:21; มัทธิว 13:44
5* สุภาษิต 1:7
6* โยบ 32:8; ยากอบ 1:5
7* สดุดี 84:11; สุภาษิต 30:5
8* 1 ซามูเอล 2:9; สดุดี 66:9
9* สุภาษิต 8:20; 4:18

10* สุภาษิต 14:33; 22:18
11* สุภาษิต 4:6; 6:22
12* สุภาษิต 28:26; 6:12
13* สุภาษิต 21:16; 4:19; สดุดี 82:5; ยอห์น 3:19; 3:20
14* สุภาษิต 10:23; เยเรมีย์ 11:15
15* สดุดี 125:5; สุภาษิต 21:8
16* สุภาษิต 6:24; 7:5; 23:27

17* มาลาคี 2:14-15; ปฐมกาล 2:24
18* สุภาษิต 7:27
19* สดุดี 16:11; สุภาษิต 5:6
20* ฮีบรู 6:12; สุภาษิต 4:18
21* สดุดี 37:9; 29; สุภาษิต 10:30; 28:10
22* สดุดี 37:38; สุภาษิต 10:30; 11:3; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:63; สดุดี 52:5