กิจการ 10 การแสวงหาของนายร้อย

กิจการบทที่ 10 นี้ สำคัญอย่างยิ่งที่บอกเราว่า สิ่งที่ยิวคิดว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเดียวนั้นกำลังจะต้องคิดใหม่แล้ว พระเจ้าทรงให้กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สลายไป อคติที่มีอยู่ทั้งหมดต้องถูกทำลาย พระเจ้าทรงประสงค์ให้ความรอดของพระองค์ไปยังคนทั้งโลก สำหรับเราเองซึ่งเป็นคนไทย ก็อยู่ในแผนการอันเลิศของพระเจ้านี้ด้วย

คำอธิบายเพิ่มเติมกิจการ 10

กิจการ 10:1-2
โครเนลิอัสเป็นนายร้อยชาวโรม อยู่ในเมืองซีซาริยา ซึ่งเป็นเมืองใหม่ สร้างโดยเฮโรดเป็นเกียรติแก่ซีซาร์ออกัสตัสประมาณ 25 ปีก่อนคริสตศักราช กษัตริย์วงศ์เฮโรดและนายทหารมักจะพักกันอยู่ในเมืองนี้ นับได้ว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวย ทันสมัยพอควร มีทั้งคนยิวและคนต่างชาติอาศัยปนเปกันอยู่
แต่สำหรับคนยิวแล้ว พวกเขาเลือกที่จะไม่สุงสิง ไม่ไปกินข้าวในบ้านคนต่างชาติ ไม่กินอาหารที่คนต่างชาติเป็นคนเตรียม พวกเขามองว่าคนต่างชาติเป็นคนไม่สะอาด เป็นมลทิน
แม้ว่าโครเนลิอัสจะเป็นทหารที่อยู่ภายใต้ซีซาร์ แต่เขาเชื่อพระเจ้า เป็นคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้า (เหมือนกับขุนนางที่ฟีลิปพบตามทาง) เราไม่ทราบว่า เป็นอย่างไรมาอย่างไร แต่พระเจ้ากำลังจะทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาและครอบครัว
กิจการ 10:3-6
เพราะความมีน้ำใจ และการอธิษฐานของเขา พระเจ้าทรงฟัง และทรงยินดีที่จะตอบคำอธิษฐานของเขา เขาคงต้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงมอง และรับเขาเป็นคนของพระองค์ เขาอาจอธิษฐานเรื่องอื่น ๆ อีก และทั้ง ๆ ที่คนยิวไม่รับเขา แต่พระเจ้าทรงรับ พระองค์ทรงรับคำอธิษฐานและสิ่งดีที่เขาทำเพื่อผู้อื่น รู้ได้อย่างไรหรือ?นั่นคือ พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาตอบคำอธิษฐาน! โครเนลิอัสน่าจรู้เรื่องของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลจากคนยิวบางคน แต่เขายังไม่รู้จักพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเป็นทางไปถึงพระบิดา ครั้งนี้ พระเจ้าทรงนำเขาอย่างมหัศจรรย์ ทูตสั่งให้เขารีบไปตามเปโตรมา
เมืองยัฟฟาอยู่ริมทะเลทางใต้ของซีซาริยา ห่างไปประมาณ 48 กิโลเมตร
กิจการ 10:7-8
โครเนลิอัสไม่ได้กลัวทูตสวรรค์เลย แต่กลับมองว่าเป็นผู้สื่อสารจากพระเจ้าที่เขาต้องทำตามคำสั่ง
เขาเป็นคนดี คนน่านับถือ มีตำแหน่งสูง แต่ยังไม่ได้รับความรอด พระเจ้ากำลังจัดทางแห่งความรอดให้เขาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ทางนั้น แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ยื่นให้เอง
เขาจัดคนออกไปเชิญเปโตรทันที และกำชับว่า ต้องทำให้สำเร็จ ตอนนี้เขาคงตื่นเต้นมาก จะเกิดอะไรขึ้น
กิจการ 10:9-11
ขณะที่คนของโครเนลิอัสอยู่ระหว่างทาง เปโตรขึ้นไปอธิษฐานบนดาดฟ้าบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังแล้วเขาก็เห็นนิมิตที่ประหลาดมาก
กิจการ 10:12-14
เขาเห็นสัตว์ที่มีมลทิน ทั้งสัตว์สะอาด สัตว์ไม่สะอาดในสายตาของยิว เต็มไปหมด เปโตรถือในกฎในเลวีนิติ 11:47 ที่ให้รู้จักแยกแยะสัตว์สะอาด กับสัตว์ไม่สะอาด แต่พระเจ้ากลับทรงสั่งให้เขาฆ่ากินได้เลย … นี่เป็นคำบัญชาที่ประหลาดจริง ๆ คนยิวถือกฎเรื่องอาหารสะอาด ไม่สะอาดเคร่งครัดมาก ทำให้พวกเขาแตกต่างไปจากคนทั่วไป ทำให้พวกเขาไม่อาจมากิน สุงสิงกับคนต่างชาติได้(ที่จริงเปโตรอยู่ในบ้านของคนฟอกหนัง ที่ต้องทำงานกับสัตว์ตายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคนยิวก็ถือว่าไม่สะอาดอยู่แล้ว แต่คนฟอกหนังผู้นี้ก็เป็นผู้เชื่อ )
กิจการ 10:15-16
พระเจ้าตรัสว่า “อย่าเรียกสิ่งที่พระองค์ชำระว่าเป็นมลทิน” พระเจ้าทรงบอกเขาสามครั้ง แล้วผ้าที่ลอยลงมานั้นก็ลอยขึ้นไป พระเจ้าทรงย้ำให้เปโตรมั่นใจ
กิจการ 10:17-18
ขณะที่คิดหาคำตอบก็มีคนมาหาเปโตร คนเหล่านั้นเป็นคนต่างชาติ ตอนนี้เปโตรน่าจะเริ่มเข้าใจอะไรราง ๆ แล้ว สัตว์ที่ไม่สะอาด กับชาวต่างชาติที่คนยิวคิดว่าไม่สะอาด เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงชำระเอง
กิจการ 10:19-21

สิ่งที่เห็นในนิมิต กับสิ่งที่เกิดขึ้นช่างมาพร้อมกัน มีคนต่างชาติมาตามหาเขา ให้ไปหาที่บ้านคนต่างชาติ นอกจากคำสั่งแรกจากพระเจ้าแล้ว ยังมีคำสั่งต่อไปให้เปโตรเดินทางไปกับแขกทั้งสามที่มาหา พระองค์ทรงส่งเขามาเอง ไม่ต้องกังวล ดูสิว่า พระเจ้าทรงเตรียมเปโตรให้อยู่ในเมืองใกล้ ๆ หลังจากที่เขาอธิษฐานให้โครคัสฟื้นจากตาย
กิจการ 10:22-23

เมื่อเห็นสัตว์ที่คนยิวมองว่าไม่สะอาด กับเหตุการณ์ที่มีคนต่างชาติมาเชิญให้ไปที่บ้าน ..​เปโตรต้องครุ่นคิดหนักทั้งคืนเลย แน่นอนว่า ในคืนนั้น เขาคงอธิษฐานขอความเข้าใจจากพระเจ้า และเขาน่าจะเข้าใจแล้วตอนที่เขาเริ่มออกเดินทาง เปโตรเองจำต้องฟังคำบัญชาของพระเจ้าไม่ว่าตนเองจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม เขาไม่ได้ไปคนเดียวแต่มีพี่น้องตามไปด้วย เพื่อจะได้เห็นเป็นพยานในเรื่องที่เกิดขึ้น เราทราบมาว่ามีทั้งหมด 6 คนที่ไปด้วย (11:12)
กิจการ 10:24-27
เมื่อเปโตรไปถึงบ้านโครเนลิอัส ปรากฏว่า เขาได้เจอกับคนต่างชาติหลายคนทีเดียว เพราะว่า โครเนลิอัสชวนญาติพี่น้องมาด้วย นายร้อยที่ยิ่งใหญ่กลับก้มลงกราบเปโตร … เขาปฏิเสธทันที และขอให้นายร้อยลุกขึ้น ตัวโครเนลิอัสเองคงคิดว่า เปโตรต้องเป็นคนสำคัญ ยิ่งใหญ่มาก ที่ทำให้ทูตสวรรค์บอกให้เขาไปเชิญมา
ตอนนี้เปโตรกำลังทำสิ่งที่คนยิวทั่วไปไม่ยอมทำ คือการเข้าไปในบ้านของคนต่างชาติ การที่เปโตรเข้าไปประกาศสอนเรื่องพระเจ้าในบ้านนี้ เป็นก้าวแรกสำคัญที่ทำให้คริสตจักรออกไปประกาศแก่คนต่างชาติตามพระบัญชาของพระเยซู
กิจการ 10:28-29
ก่อนที่เปโตรจะได้ประกาศพระนามแก่คนต่างชาติ พระเจ้าทรงเตรียมใจเขาล่วงหน้า เขาเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทรงพระประสงค์อะไร เขาจึงอธิบายให้โครเนลิอัสเข้าใจว่า พระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับคนต่างชาติ พระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนคนยิวที่ถือตัวใหญ่กว่าคนอื่น พระเจ้าทรงแตกต่าง
พระเจ้าทรงใช้เปโตร คนที่เป็นชาวประมงธรรมดามาก่อน เป็นผู้เปิดประตูความรอดต่อมากจากฟีลิปที่ประกาศให้แก่ขุนนางชาวเอธิโอเปีย
แต่.. เปโตรสนใจว่า ทำไมโครเนลิอัสจึงตามเขามาพบ
กิจการ 10:30-33
ซึ่งโครเนลิอัสได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่เปโตร ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ คราวนี้ เปโตรกับโครเนลิอัสเข้าใจกันดีแล้วว่า พระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใด และโครเนลิอัสและครอบครัวพร้อมที่จะฟังคำตรัสของพระเจ้า ตัวเปโตรเองก็พร้อมที่จะประกาศ! นี่เป็นการประกาศที่ราบรื่น ทั้ง ๆ ที่เป็นการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับประเพณียิวโดยสิ้นเชิง
กิจการ 10:34-36
แล้วเปโตรก็เริ่มเล่าข่าวดีแห่งสันติสุขซึ่งพระเยซูทรงทำให้คนอิสราเอลแก่พวกเขาฟัง สิ่งสำคัญที่เปโตรเพิ่งตระหนักก็ คือ พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าใคร พระเมตตาของพระเจ้าอยู่เหนือคนที่เกรงกลัวพระองค์ และทำสิ่งที่ถูกต้อง .. พระองค์จะทรงทำให้เขาได้พบพระองค์ตัวต่อตัวเลย
ความจริงเรื่องพระเจ้าต้องการให้คนทั้งโลกมาพบพระองค์นั้น พระเจ้าทรงสำแดงให้เห็น มีอยู่ในหนังสือผู้เผยพระคำอย่างอิสยาห์ เยเรมีย์อยู่แล้ว แต่ดูเหมือนยิวยังไม่ค่อยจะยอมรับสักเท่าไร
คำว่า ข่าวดีแห่งสันติสุข .. คือการได้คืนดีกับพระเจ้าผ่านไม้กางเขนของพระเยซู (เอเฟซัส 2:16) ผู้ที่เชื่อไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกต่อไป
กิจการ 10:37-39
โดยย้อนเรื่องราวไปถึงการบัพติศมาจากยอห์น เพื่อให้เขารู้ว่า ถ้ากลับใจใหม่จะมีการบัพติศมาเพื่อประกาศว่า เขากลับใจแล้ว และรับพระเยซู .. เปโตรเล่าเรื่องของพระเยซูอย่างละเอียดให้โครเนลิอัสฟัง เรื่องราวของพระเยซูเป็นข่าวที่รู้กันในหมู่คนโรมอยู่แล้ว แต่พวกเขายังไม่รู้ว่า พระองค์ทรงทำอะไรเพื่อพวกเขา
เขาน่าจะพูดแบบเดียวคล้าย ๆ กับที่ประกาศในวันเพนเตคอส เขาเล่าให้ฟังถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำการพร้อมกับพระเยซู เขาเล่าถึงการสิ้นพระชนม์
กิจการ 10:40-43

เปโตรได้เล่าถึงการคืนพระชนม์ และเปโตรเป็นพยานว่า พระเยซูทรงคืนชีวิตขึ้นมาจริง ๆ เขาเล่าถึงการที่พระองค์ทรงบัญชาให้เขาประกาศพระนามของพระองค์ และให้คนรู้ว่า ที่จะได้รับการยกบาปจากพระเจ้านั้น ก็คือ ต้องเชื่อพระเยซู ไม่มีอะไรมากน้อยไปกว่านั้น เมื่อโครเนลิอัสได้ยินข่าวดีอย่างนั้น ใจของเขาก็ปลาบปลื้ม ยินดีนัก สิ่งที่เขาเคยรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามานั้น วันนี้ เขาได้ยินอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
กิจการ 10:44-46

ประหลาดมาก ขณะที่เปโตรประกาศข่าวดีของพระเยซู พระวิญญาณของพระเจ้าก็ลงมาเหนือคนที่ฟังอยู่นั้น ทำให้ยิ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ใจสำหรับเปโตรมากขึ้นไปอีก !! คนที่มาด้วยก็เห็นเป็นพยานว่า พระเจ้าทรงโปรดแก่คนชาวต่างชาติด้วย ที่เขารู้ว่าพี่น้องเหล่านี้ได้รับพระวิญญาณก็จากการที่เห็นว่า เขาพูดภาษาต่าง ๆ และกล่าวคำยกย่องพระเจ้า
กิจการ 10:47-48
ในเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์กัน เปโตรจึงชวนให้ทุกคนที่เชื่อ รับบัพติศมาในน้ำไปพร้อมกันเลย …​ ในหนังสือกิจการเราพบว่า เมื่อพี่น้องเชื่อพระเยซู พวกเขาก็เต็มใจที่จะรับบัพติศมาด้วย เป็นการตอบสนองจากใจที่พร้อมจะติดตามพระเจ้า (มัทธิว 28:19-20) บัพติศมาเป็นพิธีสื่อความหมายว่า คน ๆ หนึ่งได้รับการชำระบาปและฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ และพิธีนี้บอกให้รู้ว่า พี่น้องคนนั้นได้รับการต้อนรับเข้าสู่ชุมชนของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์
และเปโตรก็ได้อยู่เพื่อสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับพี่น้องต่างชาติในบ้านของโครเนลิอัสต่อไป เป็นการเริ่มต้นคริสตจักรของผู้ที่เป็นคนต่างชาติในคริสตจักรยุคแรก

พระคำเชื่อมโยง กิจการ 10
1* กิจการ 8:40; 23:23
2* กิจการ 8:2; 9:221; 22:12; 13:16,26
3* กิจการ 10:30; 11:13
5* กิจการ 11:13-14
6* กิจการ 9:43; 11:14
9* กิจการ 10:9-32; 11:5-14
11* กิจการ 7:56

14* เฉลยธรรมบัญญัติ 14:3,7
15* โรม 14:14
19* กิจการ 11:12
20* กิจการ 15:7-9
22* กิจการ 22:12
23* กิจการ 10:45; 11:12
26* กิจการ 14:14-15
28* ยอห์น 4:9; 18:28; กิจการ 10:14,35; 15:8-9

42*มัทธิว 28:19; ยอห์น 5:22,27; 1 เปโตร 4:5
43*เศคาริยาห์ 13:1; กาลาเทีย 3:22; กิจการ 13:38,39
44* กิจการ 4:31
45* กิจการ 10:23; 11:18
47* กิจการ 2:4; 10:44; 11:17; 15:8
48* โครินธ์ 1:14-17; กิจการ 2:38; 8:16; 19:5