สดุดี 144 พระศิลาและป้อมปราการของชีวิต

จาก www.pxfuel.com

ของดาวิด

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยในการสงคราม
1 ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
ผู้ทรงเป็นพระศิลา
ผู้ทรงฝึกมือของข้าให้ทำสงคราม
ฝึกนิ้วของข้าเพื่อต่อสู้
2 พระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงของข้า
และทรงเป็นป้อมปราการ ที่กำบัง และผู้ช่วยกู้ของข้า
ทรงเป็นโล่และทรงเป็นผู้ที่ข้าเข้าไปลี้ภัย
ทรงทำให้คนในชาติของข้า ต้องสยบลงต่อข้า

พระเจ้าทรงห่วงใย ทรงรักมนุษยชาติ
3 โอ พระยาห์เวห์
มีอะไรในตัวมนุษย์ที่พระองค์จะต้องมาใส่พระทัย?
หรือบุตรมนุษย์เป็นใครที่พระองค์ทรงคิดถึง?
4 มนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจ
วันคืนของเขาเป็นเหมือนเงาที่ผ่านไป

ทูลขอการช่วยกู้
5 โอ พระยาห์เวห์
ขอทรงเปิดฟ้าสวรรค์ และเสด็จลงมา
ขอทรงแตะต้องภูเขา เพื่อมันจะปล่อยควันออกมา
6 ขอทรงปล่อยแสงฟ้าแลบ
และทำให้พวกเขากระเจิดกระเจิงไป
ขอทรงยิงลูกธนูของพระองค์
และให้เขากระจัดกระจายไป
7 ขอทรงยื่นพระหัตถ์ลงมาจากเบื้องสูง
ขอทรงช่วยกู้ข้า
และปลดปล่อยให้ข้าพ้นจากน้ำมากหลาย
พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างชาติ
8 ที่ปากพูดมุสา
และมือขวาของเขาเป็นมือของการหลอกลวง

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้
9 โอ พระยาห์เวห์
ข้าจะร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
ข้าจะเล่นพิณสิบสายถวายแต่พระองค์
10 พระองค์ทรงให้เหล่ากษัตริย์ได้รับชัยชนะ
พระองค์ผู้ทรงช่วยกู้ดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์

ขอทรงช่วยกู้ และให้คนของพระเจ้ารุ่งเรือง
11 ขอทรงช่วยกู้ข้า
และปลดปล่อยข้าจากมือของคนต่างชาติ
ที่ปากพูดมุสา
มีมือขวาเป็นมือของการหลอกลวง

12 ขอให้ลูกชายวัยหนุ่มของเรา
เป็นดั่งต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่
และลูกสาวเป็นเหมือนเสาหลักมุม
ที่ถูกแกะสลักดั่งโครงร่างราชวัง
จัดเตียมอาหารหลากหลายชนิด
ขอให้แกะของเรามีลูกดก
นับพันนับหมื่นในทุ่งของเรา
14 ขอให้วัวของเรามีลูกมากมาย
ไม่มีการแท้งลูก ไม่มีการสูญเสีย….
ไม่มีใครต้องร้องไห้เป็นทุกข์ตามถนนของเรา
15 ชนชาติที่ได้รับพระพรเช่นนี้ ก็เป็นสุข
ชนชาติที่พระเจ้าของพวกเขา
คือพระยาห์เวห์นั้น ก็เป็นสุข

พระคำเชื่อมโยง


1* สดุดี 18:2, 31, 46; 18:34
2* สดุดี 59:10, 17; โยนาห์ 2:8 สดุดี 18:2; 91:2 ; 18:2; 59:9; 7:10; 18:2; 18:47; 144:2; 8:4; 31:7
4* สดุดี 39:5; 102:11; 109:23
5 สดุดี 18:9; อิสยาห์ 64:1; สดุดี 104:32
6 สดุดี 18:14 ;18:14
7 สดุดี 18:16; 69:14 ; 18:44, 45
8* สดุดี 12:2; 41:6 ; 106:26; ปฐมกาล 14:22; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:40; Isa. 62:8
9* สดุดี 33:2, 3; 33:2, 3
10* สดุดี 18:50
11* ดูข้อ 7
12*สดุดี 128:3; เศคาริยาห์ 9:15
13*โยเอล 2:24; อิสยาห์ 30:23]
14*สดุดี 144:14; อิสยาห์ 24:11; เยเรมีย์ 14:2; 46:12
15* เฉลยธรรมบัญญัติ 33:29
สดุดี 33:12; 146:5

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยในการสงคราม ข้อ 1-2
ไม่ว่าจะทำสงคราม จะทำงานอะไร ถ้าจะให้สำเร็จด้วยดี ก็ต้องมีการฝึกมาอย่างเข้มข้น แม้กษัตริย์ดาวิดจะเป็นนักรบเก่งกล้าเพียงใด ท่านรู้ว่า ผู้ที่ฝึกท่านคือ พระเจ้าของท่าน
ไม่ใช่แค่ฝึก แต่เวลาต้องถอย ท่านก็จะกลับไปหาพระเจ้า เพราะว่า พระองค์คือที่ลี้ภัย ป้อมปราการที่จะทำให้ปลอดภัย ลองคิดถึงชีวิตของเราดูว่า พระเจ้าทรงฝึกอะไรให้เรา และเมื่อเราแพ้ หรือต้องถอยไปตั้งหลัก เราจะไปที่ไหน
อีกประการหนึ่งการฝึกฝนของพระเจ้า ไม่มีวันจบ ฝึกกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ …​

พระเจ้าทรงห่วงใย ทรงรักมนุษยชาติ ข้อ 3-4
พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์จอมทัพ ทรงยิ่งใหญ่นัก ไม่ได้ทรงต้องการอะไรเพิ่มเติมอีก แต่พระองค์กลับทรงห่วงใย ใส่พระทัย คิดถึงมนุษย์ที่เป็นลมหายใจ … พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาเพื่อให้เขาไม่เป็นแค่เงา แต่ได้อยู่กับพระองค์เป็นนิตย์ นี่เป็นพระกรุณาสูงส่งยิ่งนัก เราตอบคำถามนี้ไม่ได้เลย

ทูลขอการช่วยกู้ ข้อ 5-8
คำทูลช่วงนี้คือ ขอพระเจ้าทรงจัดการกับคนต่างชาติที่พูดมุสา และมือขวาหลอกลวง เราจะเห็นว่าท่านขอหลายอย่างทีเดียว ขอให้ฟ้าเปิด ขอทรงลงมา ขอทรงแตะให้ภูเขาพ่นควัน ขอฟ้าแลบ ขอลูกธนูของพระองค์ เพื่อให้ศัตรูวิ่งหนี กระจัดกระจายไป
นอกจากนั้น ขอทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากน้ำมากหลายคือ ปัญหาสารพัน
เห็นอย่างหนึ่งไหม ปัญหาที่มาจากศัตรูนั้นคือ จากคนที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า เป็นคนที่จ้องทำลาย และดาวิดไม่ได้แค่รบด้วยมือของท่าน แต่ท่านรบด้วยการทูลขอจากพระเจ้า…. เราจึงไม่ลืมว่า เมื่อเราสู้สิ่งใดเราจะเข้ามาขอพระเจ้าทรงช่วยอย่างดาวิด

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ ข้อ9-11
และเมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ สิ่งที่ดีสุดคือ บทเพลงใหม่ถวายพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นบทกวี คำกลอน คำประกาศก้องให้คนอื่นได้ยิน เป็นคำสรรเสริญ เป็นเพลง ได้ทั้งนั้น ผู้เชื่อทุกคนควรคิดคำใหม่ ๆ ที่จะสรรเสริญพระเจ้าเสมอ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ และสร้างความตื่นเต้นในหัวใจของเรา

ขอให้คนของพระเจ้ารุ่งเรือง ข้อ 12-15​
แล้วจากนั้น ก็ทูลขอเพื่อคนรุ่นต่อไป เพื่อชุมชนที่รุ่งเรืองแข็งแรง รักพระเจ้า ติดตามพระองค์ เมื่อเราอ่านพระพรที่เขาทูลขอจากพระเจ้า เราจะเห็นพระพรสำหรับชีวิตประจำวันเลยทีเดียว ลูกสาว ลูกชายที่โตมาอย่างดี อาหารบนโต๊ะ จำนวนของสัตว์เลี้ยง ชีวิตที่ไม่ต้องร้องไห้คร่ำครวญเพราะการสูญเสีย
ข้อ 14 เป็นข้อที่ทำให้เรารู้สึกท้อใจสำหรับสังคมปัจจุบันที่ไม่ได้ต้องการมีลูกมากมาย แต่คนเป็นจำนวนมาก ได้ทำแท้งอย่างไม่รู้สึกเสียใจ…​โดยไม่รู้ว่า การได้ลูกหลานที่แข็งแรง รักพระเจ้าเป็นพรสำหรับครอบครัวจริง ๆ ความเห็นของคนโบราณช่างต่างจากคนสมัยนี้ลิบลับ