สดุดี 133 เมื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

ภูเขาเฮอร์โมนมองจากภูเขาเบนทัล

บทเพลงแห่ขึ้นของดาวิด

1 ดูเถิด ทั้งดีและน่าชื่นใจขนาดไหน
ที่พี่น้องอยู่ร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

2 แบบนี้ เหมือนกับน้ำมันอันมีค่า
ซึ่งชโลมบนศีรษะของอาโรน แล้วไหลลงอาบหนวดเครา
บนหนวดเคราของอาโรน 
และไหลลงมายังคอเสื้อของเสื้อคลุมของท่าน 

3 เป็นเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมน
ซึ่งตกลงสู่เทือกเขาศิโยน
เพราะที่นั่น พระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรลงมา
นั่นก็คือชีวิตที่ยืนยาวนิรันดร์ 

พระคำเชื่อมโยง


1* ปฐมกาล 13:8; ฮีบรู 13:1

2* อพยพ 30:25, 30 อพยพ 29:7; เลวีนิติ 8:12
อพยพ 28:33; 39:24; อพยพ 28:32; 39:23; โยบ 30:18

3* สุภาษิต 19:12; มีคาห์ 5:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 3:9; 4:48 ; สดุดี 48:1; เลวีนิติ 25:21; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:8; สดุดี 42:8

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักในหมู่พี่น้องแม้มีความแตกต่าง เปรียบได้กับน้ำมันเจิมที่ชโลมมาจากผู้นำ ไหลลงมาสู่พี่น้องในพระกายเดียวกันทั่วถ้วนหน้า สิ่งนี้ เป็นความแข็งแกร่งที่ศัตรูของพระเจ้าพยายามจะทำลาย หากทุกคนมีความเข้าใจว่า น้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น สำคัญขนาดไหน พวกเขาก็สามารถก้าวข้ามความไม่ลงรอยกัน และสามารถยกโทษ ปรับตัวเข้าหากันได้ และจะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเต็มด้วยพระพร เป็นพระพรแห่งชีวิตที่ยืนยาว และจะได้อยู่ด้วยกันต่อพระพักตร์พระเจ้านิรันดร์