สดุดี 125 อิสราเอลมั่นคงเพราะพระเจ้า

ภาพถ่ายโดย Luis Ruiz : pexels.com

บทเพลงแห่ขึ้น

คนของพระเจ้าและภูเขาศิโยน
1. คนที่วางใจในพระยาห์เวห์เป็นเหมือนภูเขาศิโยน
​ ที่ไม่สั่นสะเทือน แต่มั่นคงเป็นนิตย์

2 เยรูซาเล็ม มีภูเขาล้อมรอบอย่างไร
พระยาห์เวห์ก็ทรงอยู่รอบคนของพระองค์
ทั้งในเวลานี้และตลอดไป

3 คทาของคนชั่วจะไม่ดำรงอยู่
เหนือแผ่นดินของผู้เที่ยงธรรม
เพื่อว่าผู้เที่ยงธรรมจะไม่ยื่นมือ
ออกไปทำการอยุติธรรม

4 ขอทรงทำสิ่งดี โอ พระยาห์เวห์
ต่อคนที่ดี ต่อคนที่หัวใจเที่ยงตรง
รวม​ถึง​บรรดา​ผู้​มี​ความ​ชอบธรรม​ใน​จิตใจ​เถิด

5 แต่สำหรับคนที่หันไปหาทางคดเคี้ยว
พระยาห์เวห์​จะ​ให้​พวก​เขา​จบ​ชีวิต​ลง​
พร้อมกับคนที่ทำความชั่ว

6 สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 46:5
2* เศคาริยาห์ 2:5
3* สดุดี 89:22; อิสยาห์ 14:5
4* สดุดี 7:10; 119:68
5* สดุดี 92:7,9; 94:4, 128:5-6

1เคยรู้ตัวไหมว่า หากเราวางใจในพระเจ้า เราจะมั่นคง ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ มั่นคงราวกับภูเขา ไม่เหมือนหาดทรายแต่เป็นหินผาที่แข็งแกร่ง นี่เป็นภาพของความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงมีต่อคนอิสราเอล
อิสยาห์เองได้บอกว่า “แม้ภูเขาสั่นสะเทือน และเนินเขาถูกขยับไป แต่ความรักของเราที่มีต่อเจ้าจะไม่สะเทือน พันธสัญญาแห่งสันติของเราก็จะไม่ถูกขยับไป” อิสยาห์ 54:10
2พระเจ้าทรงอยู่รอบผู้ที่วางใจพระองค์ไม่ใช่แค่ไม่กี่วัน แต่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระคำตอนนี้เหมือนเป็นพระสัญญาที่มีต่อผู้ที่วางใจ
3 สังเกตไหมว่า เมื่อใดที่อิสราเอลทำผิด พวกเขาจะเจอกษัตริย์ที่โหดร้าย ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เป็นอย่างนั้นในอิสราเอล
4 ขอพระเจ้าทรงดีต่อคนที่มีใจซื่อตรงต่อพระเจ้าและต่อพี่น้อง
ตามหลักการของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอล นั่นคือ พระพรมีแก่คนเชื่อฟัง และคำสาปแช่งมีแก่คนที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งบันทึกไว้ในอพยพ และเฉลยธรรมบัญญัติมากมาย
5 คนที่ไปทางคดเคี้ยวคือคนที่มีอุบาย และทำบาปต่อพระเจ้า
การพิพากษาของพระเจ้ามีให้อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าเร็วหรือช้าตามเวลาของพระองค์
6 สันติสุขจงมีแก่อิสราเอล เป็นคำอธิษฐานที่ผู้เชื่อควรมีต่ออิสราเอล และคริสตจักรของพระเจ้าเสมอ