สดุดี 124 พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา

ภาพถ่ายโดย Kammeran Gonzalez-Keola pixels.com

บทเพลงแห่ขึ้นของกษัตริย์ดาวิด
พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ทรงช่วยเรา
1 “หากพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา..”
ให้อิสราเอลกล่าวออกมา
2 “หากพระยาห์เวห์มิได้ทรงอยู่ฝ่ายเรา..”
เมื่อมนุษย์ลุกขึ้นโจมตีเรา

แต่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย จะเกิดอะไรขึ้น?
3 พวกเขาคงได้กลืนเราทั้งเป็น
เมื่อความโกรธเกรี้ยวของพวกเขาเผาผลาญต่อต้านเรา
4สายน้ำคงจะลากโถมทับเรา
และกระแสน้ำคงจะโถมท่วมพาจิตวิญญาณเราไป
5 มวลน้ำเชี่ยวกรากคงจะกวาดจิตวิญญาณเราไป

เราหนีออกมาได้เพราะพระยาห์เวห์ของเรา
6 สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ไม่ยอมให้เราถูกพวกเขากัดฉีกเป็นชิ้น ๆ
7 เราหนีออกมาได้
ราวกับนกที่หนีออกมาจากกับดักของนายพราน
กับดักนั้นพัง และเราก็หนีออกมาได้
8 ความช่วยเหลือของเรา
อยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* โรม 8:31; สดุดี 56:9

2* สดุดี 94:17; 129:1

3* สดุดี 35:25; 56:1; สุภาษิต 1:12; มัทธิว 2:16

5* โยบ 22:11; สดุดี 32:6; 69:2

6*สดุดี 27:2; สุภาษิต 30:14

7*สดุดี 91:3

8* สดุดี 115:15; 121:

สดุดี 124:1-2 พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ทรงช่วยเรา
ผู้เชื่อในพระเจ้า มีสิทธิพิเศษเหนือใคร ๆ เพราะว่า พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขา ไม่ว่ามนุษย์จะเข้ามาโจมตีในแบบใดก็ตาม จะเป็นการใส่ร้าย สงคราม การต่อสู้แบบต่าง ๆ หากพระเจ้าได้อยู่ฝ่ายเขาแล้ว พวกเขาก็มั่นใจ. พระคำตอนนี้บอกเราว่า อิสราเอลมั่นใจว่า ในอดีตที่ผ่านมา พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเขาสดุดี
124:3-5 แต่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย จะเกิดอะไรขึ้น?
กษัตริย์ดาวิดรู้ดีว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ฝ่ายท่าน ศัตรูคงทำลายท่านไปแล้ว อย่าลืมว่า ศัตรูนั้นน่ากลัว พวกเขาเต็มด้วยวาจาที่ทำลาย กำลังพร้อมความโกรธที่จะเผาผลาญ ศัตรูมักจะมากันเป็นฝูงเหมือนน้ำเชี่ยวที่โถมเข้าใส่สดุดี
124:6-8 เราหนีออกมาได้เพราะพระยาห์เวห์ของเรา
แต่เราสามารถรอดจากเงื้อมมือของศัตรูได้โดยพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน และพระคำของนี้ จะต้องเป็นข้อที่เราจำได้ และตรึกตรองถึงทุกวัน