สดุดี 121 พระองค์ผู้ทรงดูแลปกป้อง

บทเพลงแห่งขึ้นไปยังพระวิหาร

พระผู้ทรงช่วยเหลือ
1 ข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้ามาจากไหน?
2 ความช่วยเหลือของข้ามาจากพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ทรงดูแลเราตลอดเวลา
3 พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของเจ้าลื่นพลาดไป
พระองค์ผู้ทรงดูแลเจ้าจะไม่ง่วง
4 ความจริงคือ พระองค์ผู้ทรงดูแลเหนืออิสราเอล
จะไม่ง่วงหรือหลับไป

พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
5พระยาห์เวห์ทรงดูแลรักษาเจ้า
พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาทางขวามือของเจ้า
6ดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางวัน
ดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางคืน

ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
7 พระยาห์เวห์จะทรงรักษาเจ้าให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง
พระองค์จะทรงดูแลเหนือชีวิตเจ้า
8พระยาห์เวห์จะทรงเฝ้าดูการไปการมาของเจ้า
ทั้งวันนี้และตลอดไป

พระคำเชื่อมโยง

1* เยเรมีย์ 3:23

2*สดุดี 124:8

3*1 ซามูเอล 2:9; สุภาษิต 3:23,26; 24:12; สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

4*สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

5*อิสยาห์ 25:4; สดุดี 16:8

6*สดุดี 91:5; อิสยาห์ 49:10; โยนาห์ 4:8

7*เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6; สุภาษิต 2:8

สดุดี 121:1-2 พระผู้ทรงช่วยเหลือ
คนที่กำลังเดินเพื่อขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม มองขึ้นไปที่ภูเขา และถามตัวเอง ตอบตัวเองว่าใครคือผู้อุปถัมภ์ของเขา คำตอบของเขาน่าจะเป็นคำตอบของเราด้วย ใครล่ะ เป็นผู้ช่วยเรา? ผู้ช่วยแท้จริงของเราคือ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงมีอำนาจไม่จำกัด ใครจะได้ผู้ช่วยดีไปกว่าเราอีก?
สดุดี 121:3-4 ทรงดูแลเราตลอดเวลา
จากนั้นเขาก็บอกว่า พระเจ้าไม่เคยหลับหรือง่วงเลย ทรงดียิ่งกว่ายามเสียอีก เรายังพัก แต่พระเจ้าไม่ทรงพัก
สดุดี 121:5-6 พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
จะกลางวัน หรือกลางคืน พระเจ้าก็ทรงปกป้อง นั่นคือทุกเวลา และหากร้อนจัดราวกับแดดทะเลทราย คือสถานการณ์ในชีวิตร้อน ยุ่งยาก เราย่อมต้องการอยุดพักใต้ร่มเงาของพระเจ้า
สดุดี 121:7-8 ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
การที่พระเจ้าจะทรงดูแลการไปมา เข้าออกของคนของพระองค์นั้น เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ได้ให้ไว้กับคนทั่วไป. พระเจ้าทรงดูแลเราวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป