สดุดี 120 การอยู่ใกล้ผู้เกลียดสันติ

บทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม

เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
1.ในยามทุกข์ยาก ข้าร้องทูลต่อพระยาห์เวห์
และพระองค์ทรงตอบข้า
2.โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าจากปากที่พูดมุสา
และจากลิ้นที่ล่อลวง

รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
3.โอ เจ้าลิ้นที่ล่อลวง พระเจ้าจะทรงทำอะไรกับเจ้า?
พระองค์จะทรงเพิ่มสิ่งใดให้เจ้าอีก
4.พระเจ้าจะทรงลงโทษเจ้าด้วยลูกธนูคมกริบของนักรบ
ด้วยถ่านจากซากไม้ที่เผาจนลุกโพลง

การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
5.วิบัติแก่ข้าที่เข้าไปอยู่กับคนเมเชค
ที่ข้าเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของคนเคดาร์
6.ข้าอาศัยท่ามกลางคนที่เกลียดสันตินานไปแล้ว
7. ข้าเป็นคนแห่งสันติ
แต่เมื่อข้าพูดออกมา พวกเขาก็พร้อมทำสงคราม

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 18:6, 118:5; โยนาห์ 2:2

2*มัทธิว 26:59-62; สุภาษิต 12:22; สดุดี 140:1-3

3* โรม 6:21; มัทธิว 16:26; โยบ 27:8

4*ยากอบ 3:5-8; สุภาษิต 19:9; 18:21

5*ปฐมกาล 10:2, 25:13; เอเสเคียล 27:13

6* มัทธิว 10:16, 10:36; เอเสเคียล 2:6

7* มัทธิว 5:9; ฮีบรู 12:14; สดุดี 109:4

สดุดี 120:1-2 เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
คนเราต่างมีโอกาสที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากต่าง ๆ นา ๆ แต่สำหรับผู้เชื่อแล้ว เขามีพระเจ้าที่เขาจะร้องทูลขอความช่วยเหลือได้ ความทุกข์ของผู้เขียนครั้งนี้คือ การถูกใส่ร้าย และการล่อลวงซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโลกปัจจุบัน
สดุดี 120:3-4 รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
คนที่มีลิ้นคมคอยล่อลวงคนอื่นนั้น จะได้รับการจัดการกับพระเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนลูกธนูของนักรบ .. คนของพระเจ้าดูเหมือนแพ้ แต่พระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างและพระองค์จะทรงตอบแทนคนที่ให้ร้ายคนอื่นด้วยวิธีของพระองค์
สดุดี 120:5-7 การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
การที่ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อยู่ในหมู่คนที่ชั่วร้าย เกลียดสันติภาพ มีแต่ความเกลียดชัง ดูเหมือนเขาจะไม่ชนะพวกนั้น แต่กลับกลายเป็นว่า อยู่ใต้มือของคนเหล่านั้น นี่เป็นตัวอย่างว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักร ซึ่งมีความหมายถึงคนที่ถูกแยกออก การที่คนของพระเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนั้น ไม่ง่ายเลย