สดุดี 59 พระผู้ทรงช่วยกู้ พระกำลังและป้อมปราการ

wallpaperflare.com

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนอง “โปรดอย่าทำลาย” เป็นมิคทามบทหนึ่งของดาวิด เมื่อกษัตริย์ซาอูลส่งคนไปเฝ้าที่บ้านดาวิดเพื่อจะสังหารท่าน

ดาวิดร้องทูลขอการช่วยกู้และการปกป้อง
1 โอ พระเจ้าของข้า ขอพระองค์ทรงกู้ข้าจากศัตรูของข้าเถิด
ขอทรงปกป้องข้าจากคนที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านข้า
2 ขอทรงกู้ข้าจากคนที่ทำความบาปชั่ว
และทรงช่วยข้าจากคนที่กระหายเลือด
3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทอดพระเนตร พวกเขาซุ่มดักข้า
คนที่มีกำลังโจมตีข้า แต่ไม่ใช่เพราะข้าทำบาปหรือทำการกบฎ 
4 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยข้า
ขอทรงมองดูพวกเขาวิ่งไปเพื่อโจมตี ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นความผิดของข้า
5 โอพระยาห์เวห์ องค์จอมทัพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล
ขอทรงลุกขึ้นเพื่อลงโทษประชาชาติทั้งหลาย
ขออย่าทรงเมตตาต่อผู้ทรยศสักคน เซ ลาห์

ศัตรูที่โอหัง
6 พวกเขากลับมาตอนเย็น โกรธเกรี้ยวขู่คำรามอย่างสุนัข
และเที่ยวออกหากินไปรอบ ๆ เมือง
7 ดูสิ พวกเขาพ่นคำที่บาดใจจากปาก พวกเขาคิดว่า “ใครจะฟังเรา”

ความมั่นใจในพระเจ้าของดาวิด
8 แต่พระยาห์เวห์เจ้าข้า พระองค์ทรงหัวเราะเยาะพวกเขา
พระองค์ทรงเย้ยประชาชาติทั้งสิ้น
9 โอ พระองค์ผู้ทรงเป็นกำลังของข้า ข้าเฝ้าคอยพระองค์
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้า
10 พระเจ้าผู้ทรงซื่อตรงจะเสด็จมาพบข้า
พระองค์จะทรงให้ข้าอยู่เหนือเหล่าปฏิปักษ์

ขอพระเจ้าทรงจัดการศัตรูเพื่อพระเกียรติ
11 ขออย่าทรงสังหารพวกเขา มิฉะนั้น ประชาชนจะลืมเสีย
ขอทรงให้พวกเขากลายเป็นคนไร้บ้าน เร่ร่อนไป
และขอทรงฉุดพวกเขาลงเสีย
โอ พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นโล่ของพวกเราทั้งหลาย
12 เพราะบาปจากปากพวกเขา และคำจากริมฝีปากของเขา
ขอให้พวกเขาติดกับดักความโอหังของตนเอง
เพราะพวกเขากล่าวคำสาปแช่งและคำมุสา
13 ขอทรงผลาญพวกเขาด้วยพระพิโรธ
ขอทรงผลาญพวกเขาจนไม่มีใครเหลือ
และคนทั้งโลกจะทราบว่า พระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ เซ ลาห์

ศัตรูที่โอหัง
14 พวกเขากลับมาตอนเย็น
ขู่คำรามเหมือนสุนัขและออกหากินรอบ ๆ เมือง
15 พวกเขาตามล่าหาอาหาร และเห่าหอนหากยังไม่อิ่ม

ร้องเพลงสรรเสริญ แม้อันตราย
16 แต่ข้าจะร้องเพลงถึงพระกำลังของพระองค์
และจะประกาศด้วยความยินดีถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมเข้มแข็งของข้า ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามลำบาก
17 ข้าร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นกำลัง
เพราะเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้า
โอ พระเจ้าผู้ทรงซื่อตรงมั่นคง…

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 ซามูเอล 19:11-24; สดุดี 18:48

2* สดุดี 139:19; 55:23

3* สดุดี 56:6; 69:4; 1 ซามูเอล 24:11

4*สดุดี 35:23; อิสยาห์ 51:9

5* ยากอบ 2:13; โรม 9:6

6*สดุดี 59:14; 22:16

7*สดุดี 57:4; 10:11; สุภาษิต 15:2

8* สดุดี 2:4; 37:13

9* สดุดี 9:9; 62:2

10*สดุดี 54:7; 21:3; 1 เปโตร 5:10

11*สดุดี 3:3; วิวรณ์ 9:6

12* สุภาษิต 12:13; โฮเชยา 4:2

13*สดุดี 83:18; 7:9;

14*สดุดี 22:16; 59:6

15* โยบ 15:23; 109:10

16*เอเฟซัส 3:20 ; สดุดี 21:13

สดุดี 59:1-5 ดาวิดร้องทูลขอการช่วยกู้และการปกป้อง
ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยจากผู้ที่กำลังโจมตีท่าน พวกเขาคอยหาช่องเอาชีวิตของท่าน ท่านทูลว่า ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรที่จะต้องโดนศัตรูทำร้ายเช่นนั้น
และในข้อห้า เราเห็นว่า การโจมตีนั้นไม่ได้มาถึงแค่ตัวท่าน แต่มาถึงชนชาติของพระเจ้าด้วย และดาวิดได้เรียกพระนามของพระเจ้าเรียงกันถึงสามพระนาม “พระยาห์เวห์ องค์จอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล” ทั้งสามพระนามบ่งบอกความยิ่งใหญ่ที่แตกต่าง พระยาห์เวห์คือ พระเจ้าองค์นิรันดร์ องค์จอมทัพคือพระเจ้าผู้ทรงบัญชาการกองทัพแห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลคือ พระองค์ผู้ทรงครอบครองเหนืออิสราเอล ยืนยันได้ว่า ดาวิดมั่นใจในพระเจ้าจริง ๆ

สดุดี 59:6-7 ศัตรูที่โอหัง
กษัตริย์ดาวิดเปรียบศัตรูว่าเป็นเหมือนสุนัขป่า กินสิ่งที่ไม่สะอาด ที่ดุร้ายยามค่ำคืน อาวุธที่พวกเขาใช้คือคำเลวร้ายที่ออกมาจากปากอย่างโอหัง พวกเขากำลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกกลัว

สดุดี 59:8-10 ความมั่นใจในพระเจ้าของดาวิด
แต่ดาวิดมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงเยาะคนโอหังเหล่านั้น ไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าตนใหญ่โตขนาดไหน แต่ไม่มีใครจะสู้พระเจ้าได้ ท่านมองว่า พระเจ้าทรงเป็นทั้งกำลัง เป็นทั้งป้อมเข้มแข็ง และพระเจ้าองค์นี้จะทำให้ท่านเป็นต่อ เป็นผู้ชนะ

สดุดี 59:11-13 ขอพระเจ้าทรงจัดการศัตรูเพื่อพระเกียรติ
ดาวิดยังขอสิ่งที่แย่กว่าความตาย นั่นคือ ขอให้ศัตรูต้องเผชิญกับความหายนะ ให้พวกเขาติดกับดักความโอหัง และคำชั่วของตนเอง แล้วจากนั้นจึงขอทรงจัดการให้พวกเขาสูญไป. และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คนทั้งหลายจะได้มั่นใจว่า พระเจ้าทรงครองเหนืออิสราเอลจริง ๆ

สดุดี 59:14-15 ศัตรูที่โอหัง
ดาวิดยังคงมองศัตรูเหล่านี้เหมือนสุนัขหิวโหย ที่ตามล่าหากินไม่หยุดหย่อน

สดุดี 59:16-17
สุดท้าย ดาวิดบอกถึงความมั่นใจในพระกำลังของพระเจ้า ท่านกล่าวซ้ำ ๆ ว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังและป้อมปราการ ความรู้สึกนี้ อยู่กับเราอย่างดาวิดหรือเปล่า