สดุดี 58 ขอทรงลงโทษเจ้านายอธรรม

โดยคุณ Greg Rosenke unsplash.com

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนอง “โปรดอย่าทำลาย”
มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

คำถามถึงผู้ปกครองที่โหดร้าย
1เจ้านายทั้งหลาย ท่านได้กล่าวคำอย่างถูกต้องหรือ?
ท่านพิพากษาบุตรของมนุษย์อย่างเที่ยงธรรมหรือ?
2  ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย ใจของพวกท่านคิดแต่การอธรรม
มือของท่านแพร่ความรุนแรงไปในแผ่นดิน


ลักษณะของคนชั่วร้าย
3  คนชั่วร้ายนั้น ก็หลงทางมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่
พวกเขาพลัดหลงมาตั้งแต่เกิด พูดจาโกหก
4 พวกเขามีพิษร้ายเหมือนกับพิษของงู
เหมือนกับงูเห่าที่หูหนวกแล้วยังปิดหูอีกด้วย
5 เพื่อว่ามันจะไม่ฟังเสียงของหมองู
หรือเสียงจากหมอเสน่ห์ที่เต็มด้วยอุบาย

คำทูลขอของดาวิด
6 โอ พระเจ้าข้า ขอทรงเลาะฟังจากปากพวกเขา
ขอทรงหักเขี้ยวของสิงโตหนุ่มทั้งหลาย โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า
7  ขอให้เขาสูญสลายไปราวกับน้ำที่ไหลผ่านไป
เมื่อเขาดึงคันธนู ขอให้คมลูกศรของเขาทื่อด้านไป
8 ขอให้พวกเขาเป็นเหมือนหอยทากที่ละลายไปเป็นเมือก
เป็นเหมือนทารกที่ตายในท้องโดยไม่เห็นดวงอาทิตย์
9 ขอให้เขาถูกกวาดไปเร็วกว่าหม้อที่ตั้งไฟรอความร้อน
ไม่ว่าจากฟืนแห้งหรือสด
10 ผู้เที่ยงธรรมจะยินดีเมื่อเขาได้เห็นการแก้แค้นแทน
เขาจะเอาเลือดของคนชั่วมาล้างเท้า
11 ผู้คนทั้งหลายจะกล่าวว่า “จริงสิ มีรางวัลสำหรับคนเที่ยงธรรม
จริงสิ มีพระเจ้าที่ทรงพิพากษาโลกนี้”

พระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 82

2*อิสยาห์ 10:1

3* สดุดี 53:3; อิสยาห์

4*ปัญญาจารย์ 10:11

5*เยเรมีย์ 8:17;

6* โยบ 4:10

7* โยชูวา 2:11; สดุดี 112:10;

8* โยบ 3:16

9*สดุดี 118:12; โยบ 27:21

10*ฉธบ. 32:43; เยเรมีย์ 11:20

11*สดุดี 92:15; สุภาษิต 11:18

สดุดี 58:1-2 คำถามถึงผู้ปกครองที่โหดร้าย
ดาวิดตั้งคำถามที่น่าจะไปถึงผู้ปกครองทุกคนในแผ่นดินอิสราเอลเวลานั้น เพราะพวกเขากล่าวคำที่ไร้ความถูกต้อง เขาพิพากษาไม่ยุติธรรม เขาคิดการอธรรมออกมาเพื่อประโยชน์ของตน พวกเขาทำให้แผ่นดินเกิดความรุนแรง ประชาชนต้องเผชิญการกดขี่จากชนชั้นปกครอง
พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งพวกเขาให้ปกครองประเทศ พวกเขามีหน้าที่ให้ความยุติธรรม รักษาความมั่นคง ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และในสมัยของดาวิด พวกเขาต้องช่วยให้ประชาชนรู้จักพระเจ้าด้วย. เมื่อผู้ปกครองไม่เป็นอย่างที่ควร จึงเกิดคำถามขึ้นมา
จากสดุดีบทนี้เราเห็นว่า ดาวิดไม่ได้แก้แค้นด้วยตนเอง กลับหันมาหาพระเจ้าและขอให้พระองค์ทรงจัดการให้

สดุดี 58:3-5 ลักษณะของคนชั่วร้าย
ใจของดาวิดสรุปว่า คนชั่วร้ายนั้น ก็ร้ายตั้งแต่เกิด อาจดูดีในตอนแรก แต่แล้วอย่างไรเสีย เมื่อมีอำนาจก็จะแสดงจิตใจชั่วร้ายแท้จริงออกมา ที่สำคัญคือ ผู้นำกลับกลายเป็นผู้ที่โกหกเสียเอง ซึ่งมันก็ตรงกับผู้นำประเทศจำนวนมากในโลกที่โกหกกันหน้าตายทุกวัน และยังมีผู้นำที่ปากร้าย ทำลายชาติอีกมากมายด้วย พวกเขาคิดว่า คำของเขาโอเค แต่ในสายพระเนตรพระเจ้าแล้ว เป็นสิ่งที่ต้องทำลาย งูเห่าที่ปิดหู คือไม่ยอมฟังเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
คนเหล่านี้แสดงความชั่วออกชัดเจนเพราะพวกเขาอยู่ในที่ ๆ คนเห็นชัด สิ่งที่พวกเขาทำก็คือ การทำตามธรรมชาติบาปที่เกิดมานั่นเอง เราทุกคนก็ไม่ต่างไปจากพวกเขาถ้าไม่ยำเกรงพระเจ้า บาปของเราไม่ดังเพราะไม่ใช่คนดัง แต่บาปก็คือบาป คนที่ทำบาปไม่ว่าจะเป็นใครก็บาปทั้งนั้น

สดุดี 58:6-11 คำทูลขอของดาวิด
ดาวิดไม่ได้รวบรวมคนมาเดินขบวนต่อต้าน ท่านหันหาพระเจ้า และขอพระเจ้าทรงมอง ขอพระเจ้าทรงจัดการกับคนที่ทำร้าย เป็นคำอธิษฐานที่รุนแรงสำหรับศัตรู คนเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายแค่คน ๆ เดียวแต่ทำร้ายประชาชนจำนวนมากด้วย เพราะเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ปกครอง พระคำข้อสุดท้าย เป็นคำมั่นสัญญาให้กับผู้ที่ต้องทนทรมานเพื่อพระคริสต์ทุกคน