สดุดี 53 เมื่อคิดว่าไม่มีพระเจ้า

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาคาลัท
เพลงสดุดีมัสคิลของดาวิด

อธิบายความหมายคนโง่
1คนโง่กล่าวในใจของตนว่า “พระเจ้าไม่มีอยู่จริง”
พวกเขาเป็นคนอธรรม ทำความชั่วที่น่ารังเกียจ
ไม่มีใครที่ทำความดี

ค้นพบคนโง่..จริง ๆ
2 จากสรวงสวรรค์ พระเจ้าทรงมองลูกหลานของมนุษย์
เพื่อจะดูว่า มีใครบ้างที่เข้าใจ มีใครบ้างที่แสวงหาพระเจ้า
3  พวกเขาตกต่ำลง และพากันกลายเป็นคนไร้ศีลธรรม
ไม่มีใครสักคนที่ทำดี ไม่มีสักคน
4  คนที่ทำชั่วนั้นไม่รู้เลยหรือ?
พวกเขากินประชากรของเราเหมือนกินขนมปัง
และไม่ร้องทูลต่อพระเจ้า

ความหายนะของคนโง่
5 และแล้ว พวกเขาจะตกในความกลัวลาน
กลัวอย่างที่ไม่เคยกลัวมาก่อน
เพราะว่าพระเจ้าทรงเหวี่ยงกระดูก
ของคนที่รวมหัวต่อต้านเจ้าออกไป
เจ้าจะทำให้พวกเขาอับอายยิ่งนัก
เพราะพระเจ้าไม่ทรงรับพวกเขา

อิสราเอลรับการช่วยกู้
6ขอให้ความรอดพ้นของอิสราเอลออกมาจากศิโยน​
เมื่อพระเจ้าทรงรื้อฟื้นให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม
ให้ยาโคบยินดี ให้อิสราเอลได้ชื่นชม

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 14:1-7;
10:4; โรม 3:10-31

2*อิสยาห์ 55:6; สดุดี 111:10

3* โรม 3:12; อิสยาห์ 64:6; 53:6 ;สดุดี 14:3

4*เยเรมีย์ 4:22; 10:25; วิวรณ์ 17:16

5* สุภาษิต 28:1; เลวีนิติ 26:17

6* เยเรมีย์ 31:23; สดุดี 14:7

สดุดี 53:1 อธิบายความหมายคนโง่
ดาวิดประเมินว่า คนที่คิดว่าไม่มีพระเจ้าคือคนโง่
แต่คน ๆ นั้น เขากลับคิดเสมอว่า เขาฉลาดกว่าใคร เขาเก่ง เขาอาจเป็นคนดีหรือเลว แต่ใจเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าคนอื่น เขาคือพระของตัวเขาเอง เขาไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้า ใช้ชีวิตอย่างคนไม่มีพระเจ้า จะทำอะไรก็ตามใจตนเอง เพราะคิดว่าไม่มีการลงโทษใด ๆ จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้
ผลของการคิดว่าไม่มีพระเจ้านั้น ทำให้เขาเป็นคนอธรรมอย่างสุด ๆ ไม่ว่าเปลือกนอกจะดูดีขนาดไหนก็ตาม

สดุดี 53:2-4 ค้นพบคนโง่..จริง ๆ
พระคัมภีร์บันทึกไว้ในหลาย ๆ ที่ว่า พระเจ้าทอดพระเนตรมองมนุษย์จากสวรรค์ …​เข้าใจไหมว่าสำคัญขนาดไหน ทุกสิ่งที่เราทำ พระเจ้าทรงเห็นทั้งสิ้น. พระองค์ทรงพบว่า ไม่มีคนเข้าใจ ไม่มีใครแสวงหาพระองค์ เมื่อใดที่เราอยู่ในสังคมที่ไม่เอาพระเจ้า เราจะเห็นสภาพแบบที่ดาวิดบรรยายไว้อย่างชัดเจน
พวกเขาข่มเหงคนของพระเจ้า กลืนพวกเขา ต่อต้านที่พวกเขาภักดีต่อพระองค์ เราเห็นสภาพเช่นนี้ในโลกปัจจุบันด้วย ไม่ใช่แค่ในสมัยดาวิดเท่านั้น

สดุดี 53:5 ความหายนะของคนโง่
ดาวิดมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนที่ชั่วร้ายแน่นอน และท่านได้บอกถึงความกลัวลานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับความเย่อหยิ่งของคนเหล่านี้ เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษา แน่นอน .. พวกเขาจะกลัว พระองค์จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พลังแห่งการทำลายความบาปของพระองค์นั้นเป็นอย่างไร

สดุดี 53:6 อิสราเอลรับการช่วยกู้
ท่านขอให้ความรอดเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้า และการปกครองของพระเจ้าจะกลับมาสู่คนที่วางใจในพระองค์ สดุดีบทนี้ บอกให้เรารู้ว่า ดาวิดเห็นการชั่วของมนุษย์ที่จะต้องถูกทำลายไป และท่านเห็นความดีของพระเจ้าที่จะทรงช่วยกู้คนที่ภักดีต่อพระองค์