สดุดี 52 พระเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดศัตรู

ถึงหัวหน้านักร้อง มัสคิลของดาวิด เมื่อโดเอกชาวเอโดม มาบอกกับซาอูลว่า “ดาวิดได้มายังบ้านของอาหิเมเลค” 

ศัตรูของดาวิด
1 เหตุใดเจ้าจึงโอ้อวดความชั่ว คนที่มีกำลัง?
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ดำรงอยู่เสมอ
2ลิ้นของเจ้าก็วางแผนทำลาย เป็นเหมือนมีดคม
เจ้าคนทำการล่อลวง
3เจ้ารักความชั่วมากกว่าความดี
รักการมุสามากกว่าการพูดสิ่งที่ถูกต้อง เซ ลาห์
4เจ้ารักคำที่เผาผลาญ ลิ้นของเจ้านั้นหลอกลวง

ความโกรธของดาวิด
5แต่พระเจ้าจะทรงทำลายเจ้าตลอดไป
พระองค์จะเอาเจ้าออกไป
และถอนเจ้าออกไปจากที่อาศัยของเจ้า
ถอนรากถอนโคนเจ้าจากแผ่นดินของคนเป็น เซ ลาห์
6 ผู้เที่ยงธรรมก็จะเห็น และเกรงกลัว
และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าวว่า
7 “นี่คือคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าให้เป็นกำลังของเขา
แต่วางใจในความมั่งคั่งขอตนเอง
และเสริมกำลังของตนให้เข้มแข็งด้วยความชั่วร้ายของตน”

ความเชื่อของดาวิด
8 แต่ข้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวในพระนิเวศของพระเจ้า
ข้าวางใจในพระเมตตาของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์
9 ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป
เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งนั้น และต่อหน้าผู้บริสุทธิ์ของพระองค์
ข้าจะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะพระนามประเสริฐ

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 ซามูเอล 22:9

2*สดุดี 50:19; 57:4; 101:7

3* เยเรมีย์ 9:4-5

4*สดุดี 120:3, ยากอบ 3:6-9

5*สุภาษิต 2:22; สดุดี 27:13

6*สดุดี 40:3; 2:4

7* สดุดี 49:6

8* เยเรมีย์ 11:6; สดุดี 1:3; 92:12

9* สดุดี 54:6; 50:5

เป็นช่วงเวลาที่ดาวิดหนีจากซาอูล ( 1 ซามูเอล 21:1-7) ทำให้ปุโรหิตโนบต้องถูกสังหารเพราะช่วยดาวิด (1 ซามูเอล 22:9-19) ในขณะที่คนของซาอูลไม่มีสักคนกล้าทำอันตรายปุโรหิต โดเอก ชาวเอโดมเป็นคนเดียวที่กล้าลงมือกับปุโรหิตของพระเจ้า เขาฆ่าปุโรหิต 85 คน และยังฆ่าคนในเมืองอีกมากมาย แม้สัตว์เลี้ยงก็ไม่เว้น

สดุดี 52:1-4 ศัตรูของดาวิด
ภาพที่เราเห็นจากคำของดาวิดตอนนี้ก็คือ คนที่เป็นศัตรูนั้น ใช้ปากทำลายพร้อมกับใช้กำลัง และการล่อลวง ใช้คำมุสาพร้อมไปกับการทำชั่ว ดูยากอบ 3:6-8 พวกเขาใช้วาจาเชือดเฉือน ทำลายผู้อื่น การหลอกลวงเป็นอาวุธที่สำคัญของพวกเขา
เราจะเห็นว่าคนชั่วมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองชั่ว กลับคิดว่าตนเป็นเหมือนวีรบุรุษที่จะมาช่วยคนนั้นคนนี้ จะเป็นโลกโบราณ หรือโลกปัจจุบันก็เหมือนกันราวกับฝาแฝด

สดุดี 52:5-7 ความโกรธของดาวิด
แล้วดาวิดก็แสดงความมั่นใจของท่านว่า ด้วยหลักการของพระเจ้าแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นศัตรูกับคนของพระองค์ ผู้ที่ทำลายพวกเขาไม่ใช่ดาวิดแต่เป็นพระเจ้า พระองค์จะทรงถอนพวกเขาออกไปจากแผ่นดิน ถอนรากถอนโคนแบบนี้คือ ไม่ให้มีที่ยืนได้ ลูกหลานก็ไม่อาจมีอิทธิพลต่อไป คนเที่ยงธรรมเห็นแล้วก็จะเกรงกลัวพระเจ้าที่ทรงทำเช่นนั้น
คนเที่ยงธรรมเห็นชัดว่า คนที่รุ่งเรือง เข้มแข็งขึ้นมาด้วยความชั่วร้ายนั้น พระเจ้าจะทรงเอาคืนเอง

สดุดี 52:8-9 ความเชื่อของดาวิด
ดาวิดมองว่า ท่านเองจะเป็นเหมือนต้นมะกอกที่กำลังออกผลเขียว อยู่ใกล้ ๆ พระเจ้า ต้นมะกอกนี้ เป็นต้นที่อายุยืน เกิดผลมาก ใคร ๆ ก็ชื่นชม แตกต่างจากคนโหดร้ายเหล่านั้น
เป้าหมายที่ท่านทำต่อไปคือ วางใจพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ตลอดไป ท่านจะรอคอยพระนามของพระเจ้า ไม่ว่าศัตรูจะโอหัง และเก่งกล้าเพียงไร