อาชาคือม้า ที่พระเจ้าทรงสร้าง

ม้าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่พระเจ้าทรงสร้างมาเพื่อเรา มาเรียนรู้จักม้ากันเถอะ