สดุดี 47 ยินดีในองค์กษัตริย์ผู้ครอบครองทั้งโลก

ภาพจาก pexel.com ถ่ายโดยคุณ Shelagh Murphy

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของลูกหลานโคราห์

ยินดีในความดีเลิศของพระเจ้า
1 ชนชาติทั้งหลาย จงตบมือ
จงโห่ร้องแด่พระเจ้าด้วยเสียงแห่งชัยชนะ
เพราะพระยาห์เวห์ องค์ผู้สูงสุด ทรงดีเลิศล้ำ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลก

3 พระองค์ทรงทำให้ประชาชนทั้งหลายสยบต่อเรา
และชาติต่าง ๆ อยู่ใต้เท้าของเรา
4  พระองค์ทรงเลือกแผ่นดินให้เป็นมรดกของเรา
เป็นความภาคภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์
.
ยินดีที่พระเจ้าเสด็จขึ้นมา
5 องค์พระเจ้าเสด็จขึ้นพร้อมเสียงโห่ร้อง
พระยาห์เวห์เสด็จขึ้นพร้อมเสียงแตรเขาสัตว์
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา
จงร้องเพลงสรรเสริญ

7 เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือทั้งโลกนี้
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเข้าใจ

ยินดีในสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า
8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนือชาติต่าง ๆ
พระองค์ประทับบนบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระองค์
9 เจ้านายของประชาชนเข้ามารวมตัวพร้อมกับ
ประชาชนของพระเจ้าแห่งอับราฮัม
เพราะโล่ปกป้องโลกนี้เป็นของพระเจ้า
ทรงได้รับการยกย่องสูงสุด

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 98:4; 106:47; เยเรมีย์ 31:7

2* เฉลยธรรมบัญญัติ 7:21; เนหะมีย์ 1:5; สดุดี 76:12

3* สดุดี 18:47; 110:1

4* 1 เปโตร 1:4; อาโมส 8:7

5*สดุดี 68:24,25

6*มัทธิว 25:34; สดุดี 68:4

7* เศคาริยาห์ 14:9; 1 โครินธ์ 14:15

8* 1 พงศาวดาร 16:31; สดุดี 97:2, ภคซๅ

9* โรม 4:11-12; สดุดี 89:18

สดุดี 47:1-4 ยินดีในความดีเลิศของพระเจ้า
การตบมือ การโห่ร้อง เป็นการบ่งบอกว่า มนุษย์เราที่เป็นฝูงชนกำลังชื่นชมสุดใจกับผู้ที่อยู่ตรงหน้าเรา
แต่หากผู้ที่อยู่ตรงหน้าเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เสียงแห่งชัยชนะจะไม่ดังทะลุฟ้าเลยหรือ เสียงนั้นจะดังยิ่งกว่าเสียงของฝูงชนในสนามฟุตบอลเสียอีก
พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงอำนาจเหนือทุกคนในโลก กษัตริย์ ผู้นำทั้งหลายต้องสยบต่อพระองค์ ไม่ว่าขณะนี้พวกเขาจะดูแข็งแรงขนาดไหน แต่แล้วไม่อาจสู้พระเจ้าได้เลย

สดุดี 47:5-7 ยินดีที่พระเจ้าเสด็จขึ้นมา
พระเจ้าทรงเสด็จขึ้นมาเพื่อครองโลก เหนือชาติต่าง ๆ ในโลก เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงครองใจคนเป็นจำนวนมากในประเทศต่าง ๆ ยิ่งคนลำบากมากเท่าไร จะยิ่งเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เพราะในเวลาที่มืดมิดของชีวิต ผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามของชีวิตและเริ่มตามหาความหมายของชีวิต
เมื่อพระเจ้าเสด็จขึ้นแล้ว มนุษย์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ด้วยสุดหัวใจ ด้วยความเข้าใจ และเวลานั้นเป็นเวลาที่เราอยากอยู่ในที่นั้นพร้อมกับคนเป็นจำนวนมากด้วย

สดุดี 47:8-9 ยินดีในสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า
ไม่ว่าเราจะเห็น จะยอมรับหรือไม่ พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งในโลก พระองค์เท่านั้นทรงมีอำนาจสูงสุด ทรงสมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างสูง แผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน พระองค์เท่านั้นที่จะปกป้องทุกคนได้