ปลาทู เมนูคู่ชาวโลก

หนึ่งในสัตว์น้ำที่พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นอาหารของเราคือ ปลาทู ที่จริง ๆ แล้วมีหลายพันธ์ุทั่วโลก สำหรับเราแล้วปลาทูไทยนั้นอร่อยจริง ๆ