สดุดี 46 พระเจ้าองค์ป้อมปราการ

ถึงหัวหน้าวงดนตรี ของวงศ์วานโคราห์
ตามทำนองอาลาโมธ หนึ่งบทเพลง

กำลังและที่ลี้ภัยของเรา
1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและทรงเป็นขุมกำลังของเรา
ทรงเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน*ในยามลำบาก
2 ดังนั้น เราจะไม่กลัว แม้ว่าโลกจะสะเทือนสะท้าน
แม้ภูเขาทั้งหลายถูกเคลื่อนลงไปใจกลางทะเล
3 แม้ว่าทะเลคำราม คลื่นซัดสาดเป็นฟอง
แม้ภูเขาสั่นสะเทือนริมทะเลที่คลื่นแรงจัด เซ ลาห์

ธารน้ำในนครที่พระเจ้าประทับอยู่
4 ยังมีแม่น้ำซึ่งมีธารน้ำไหลที่ทำให้นครของพระเจ้ายินดี
ที่นั่น เป็นที่ประทับอันบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุด
5 พระเจ้าประทับอยู่ใจกลางนครนั้น และนครนั้นจะไม่สั่นคลอน
ในยามอรุณรุ่ง พระเจ้าจะทรงช่วยกู้นครนั้น

จะโกรธแค่ไหนก็พ่ายแพ้
6 ชาติต่างๆ โกรธเกรี้ยวลุกฮือ อาณาจักรทั้งหลายถูกทำลาย
เมื่อพระเจ้าเปล่งพระสุรเสียงสนั่น โลกก็หลอมละลาย
7  พระเจ้าองค์จอมทัพทรงอยู่ฝ่ายเรา
พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นป้อมกำบังเข้มแข็งของเรา

พระเจ้าจะทรงได้รับการยกย่องในโลกนี้
8  มาเถิด มาดูราชกิจในการรบของพระผู้เป็นเจ้า
มาดูว่าพระองค์ทรงทำให้โลกร้างเปล่าไปอย่างไร
9  พระองค์ทรงทำให้สงครามสงบจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงหักคันธนู และทำให้หอกหักกระจาย
พระองค์ทรงเผารถม้าด้วยไฟ
10 จงนิ่งสงบ และรู้ว่า เราคือพระเจ้า
เราจะได้รับการยกย่องท่ามกลางชาติทั้งหลาย
เราจะได้รับการยกย่องในโลกนี้
11 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพทรงอยู่กับเรา
พระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นป้อมกำบังที่เข้ฃ

มแข็งของเรา
เซลาห์

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 62:7-8; 145:18
เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7; *อย่างเต็มที่

2*สดุดี 23:4; ฮีบรู 13:6

3*สดุดี 93:3-4

4*เอเสเคียล 47:1-12; สดุดี 48:1,8; อิสยาห์ 60:14

5*เฉลยธรรมบัญญัติ 23:14; อิสยาห์ 12:6; เอเสเคียล 43:7; เศคาริยาห์ 2:5

6* สดุดี 2:1-2

7*กันดารวิถี 14:9; 2 พงศาวดาร 13:12

8* สดุดี66:5; อิสยาห์ 61:1

9*อิสยาห์ 2:4; สดุดี 76:3; เอเสเคียล 39:9

10* อิสยาห์ 2:11

11* เฉลยธรรมบัญญัติ 33:27; เยเรมีย์  16:19

สดุดี 46:1-3 กำลังและที่ลี้ภัยของเรา
เหตุการณ์ที่ผู้เขียนกล่าวถึงในข้อ 2 และ 3 นั้น เป็นเรื่องใหญ่ น่ากลัว และเมื่อเกิดขึ้นน่าจะมีคนตาย สาบสูญมากกมาย อ่านแล้วเหมือนคลื่นสึนามิ แต่ท่านได้เตรียมใจของเราให้รู้ว่า ที่ลี้ภัย กำลัง ความช่วยเหลือที่เร่งด่วนมาจากพระเจ้าเท่านั้น ยามลำบากคือยามที่เราอยู่ในจุดที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เครียด หลังชนฝา หาทางออกไม่ได้เลย พระคำข้อนี้สมควรจะจำขึ้นใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายกายก็ตาม เราต้องพึ่งพระเจ้าโดยด่วน

สดุดี 46: 4-5 ธารน้ำในนครที่พระเจ้าประทับอยู่
จากความโกลาหลในสามข้อแรก ก็มาถึงความสงบในนครของพระเจ้า สายน้ำของพระเจ้าทำให้ใจสงบ นครของพระเจ้าคือ นครที่มีพระเจ้าประทับอยู่ด้วย ..

สดุดี 46:6-7 จะโกรธแค่ไหนก็พ่ายแพ้
ในวันนี้ เราพบว่าโลกอยู่ในการลุกฮือ สงครามไม่มีหยุดหย่อน แต่เมื่อพระเจ้าตรัส โลกจะหลอมละลายไป และพระองค์ผู้ทรงพลังผู้นี้ทรงเป็นฝ่ายเรา เป็นป้อมแข้มแข็งของพวกเรา

สดุดี 46:8-11 พระเจ้าจะทรงได้รับการยกย่องในโลกนี้
ข้อ 8 ผู้เขียน กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้บัญชาการรบ และมาย้ำอีกครั้งในข้อ 11 ว่าทรงเป็นพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ เวลาพระเจ้าทรงรบ พระองค์ทรงปราบศัตรู และทำให้สงครามสงบลงจริง ๆ
ข้อ 10 มีความหมายว่าให้หยุดดิ้นรนต่อสู้ หยุดตะเกียกตะกาย และตระหนักว่าพระเจ้าทรงดำรงตำแหน่งพระเจ้า ทรงมีพระลักษณะอย่างไร ทบทวนให้ดี และจะมีความเชื่อ ความหวังใจมากขึ้น
ทุกวันนี้ โลกอาจจะมองไม่เห็นพระเจ้า และมีความคิดว่าไม่มีพระเจ้าในโลก แต่เราเห็นว่า ยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญขึ้น ค้นพบสิ่งที่มหัศจรรย์มากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่งเห็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างในทุก ๆ อย่างที่พวกเขาค้นพบมากขึ้นเพียงนั้น และวันหนึ่งพระคำตอนนี้ก็จะเป็นจริงสำหรับคนทั้งโลก
ข้อ 11 พระเจ้าแห่งยาโคบ มีความหมายถึงพระเจ้าแห่งอิสราเอล