หมึกยักษ์ นักพรางตัว

พระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ำมากมาย และหมึกยักษ์เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทรงสร้าง มาดูกันว่า มันมีชีวิตอย่างไร