การทรงสร้าง..วันที่ห้า วุ้นหนวดพิษ

ในพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ำในวันที่ห้า เราจึงชวนเด็ก ๆ มารู้จักหนึ่งในสัตว์น้ำที่พระเจ้าทรงสร้างกัน