มือ 4-7

สำหรับเด็ก 4-7 ขวบ และต้องการผู้ใหญ่ช่วยคุยกันเรื่องมือ
จะพิมพ์ภาพไปใช้หรือจะวาดเองกันกับเด็กก็ได้ จุดสำคัญคือทำงานร่วมกับเด็ก

จงทำงาน  ใช้มือของตนทำสิ่งที่เป็นประโยตน์
เพื่อจะมีของแบ่งปันให้คนที่ขัดสน

เอเฟซัส 4:28

หัวข้อสนทนา : พระเจ้าทรงสร้างเรามา และทรงให้เรามีมือที่มีประโยชน์มาก ทั้งกับตัวเราและคนอื่น
ให้เด็กสังเกตมือว่า มีกี่นิ้ว แต่ละนิ้วมีข้อด้านหน้าด้านหลังอย่างไร ลายเส้นต่าง ๆ ของมือเรา จับให้รู้สึกถึงกระดูกที่มีอยู่ข้างในผิวหนังที่มองไม่เห็น แล้วระบายสี หรือลอกตามภาพข้างบน

อธิษฐานด้วยกัน
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมือเล็ก ๆ คู่นี้  
มือของลูกทำอะไรได้หลายอย่าง กินข้าวด้วยมือ
จับชิงช้าก็ด้วยมือ วาดรูปด้วยมือ  
มือนี้มีประโยชน์มาก ๆ  ขอบคุณพระองค์ 
ขอให้ลูกได้ใช้มือรับใช้ทุกคนรอบข้างได้
อย่าให้เกียจคร้านแต่ขยันทุกวัน
ในพระนามพระเยซูคริสต์  อาเมน