ฟัง

พระคำสำหรับเด็ก 4-7 ปี
พิมพ์ใช้หรือลอกลงกระดาษใช้กับเด็ก ๆ ได้เลย

จงฟังคำสอนของเรา แล้วจงฉลาดขึ้น
สุภาษิต 8:3

ดูภาพข้างล่างนี้ มีเด็กกี่คน? เขาทำอะไรกันอยู่ ?

เราจะเป็นคนไหน? เป็นคนที่ตั้งใจฟัง หรือเป็นคนที่ไม่ยอมฟังใครเลย ระบายสีลงคนที่เราจะเป็น

หัวข้อสนทนา
คุยกับเด็ก ๆ เรื่องของเสียงที่ได้ยิน ชอบเสียงอะไร ไม่ชอบเสียงอะไร เราพูดเสียงสูงเสียงต่ำเป็นเสียงหมี เสียงนก เสียงกบ ฯลฯ เสียงที่สำคัญมากคือเสียงที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้เป็นตัวหนังสือ มันอยู่ของมันเงียบ ๆ แต่เมื่อไรที่เราอ่านออกเสียง มันก็จะกลายเป็นคำที่ได้ยินได้ เรามาอ่านพระคำข้างบนด้วยกัน พระคำบอกว่า หากเราฟังคำของพระเจ้า เราจะฉลาดขึ้น ดีจังเลย…

มาอธิษฐานด้วยกัน
โอพระบิดา  ขอบคุณที่มีเสียงให้หนูฟังมากมาย
ทั้งเสียงไพเราะ และเสียงน่ากลัว 
คำสอนของพระองค์มีอยู่ในพระคัมภีร์
ที่หนูได้อ่าน และได้ยินคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟัง 
ขอให้หนูตั้งใจฟัง และฉลาดขึ้นทุกวัน
ในพระนามพระเยซูคริสต์  อาเมน