หู

พระคำสำหรับเด็ก 4-7 ปี
วาดตามหรือพิมพ์ออกมาใช้กับเด็ก ๆ

องค์พระเจ้าทรงสร้าง
ทั้งหูที่ได้ยินและตาที่มองเห็น
สุภาษิต 20:21

เราได้ยินเสียงของใครบ้าง นก แมว หรือเสียงคน เติมที่มาของเสียงนั้น

หัวข้อสนทนา นำให้เด็กได้สนใจเสียงรอบ ๆ ตัว
ลองอยู่นิ่ง ๆ แล้วฟัง ….เราได้ยินเสียงอะไรบ้าง? รู้ไหมว่า เสียงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รู้อะไร ๆ มากขึ้นเยอะเลย พระเจ้าทรงให้เกิดเสียงอย่างประหลาดมาก เวลาเราโตขึ้น มีเรื่องเสียงให้เราเรียนเยอะแยะ ตอนนี้ เราฝึกฟังเสียงต่าง ๆ ไปก่อน
เรามาลองทำเสียงเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ กัน เราชอบเสียงอะไรมากที่สุด?

อธิษฐานด้วยกัน
“พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณสำหรับหูของเรา
เราได้ยินเสียงรอบตัว นกร้อง
หมาเห่า เสียงคุณพ่อ คุณแม่
ขอให้หูของเราได้ยินพระคำของพระองค์ทุกวัน
และให้เราเชื่อฟังพระองค์เสมอ
เราดีใจที่มีหูเพื่อฟังสิ่งดี ๆ
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”