มอง


พระคำสำหรับเด็ก 4-7 ปี

สดุดี 121:1


พิมพ์ได้เลย

ฉันเงยหน้าขึ้นมองไปยังภูเขา 
ความช่วยเหลือที่ฉันได้ มาจากไหน?

เติมลายเส้น เติมภูเขาสูง ๆ นก ดวงอาทิตย์ ลงสีสวย ๆ

โอ พระบิดาที่เคารพรัก เมื่อลูกมองไปบนท้องฟ้า
เมื่อมองไปที่ทะเล  เมื่อมองไปบนภูเขา
เคยถามว่าใครนะที่ช่วยเหลือทุก ๆ อย่าง ทุก ๆ วัน
ลูกมั่นใจว่า ความช่วยเหลือนั้น มาจากพระเจ้าครับ
เพราะพระองค์ทรงบอกไว้ว่า เราจะให้กำลังและช่วยเจ้า
ขอบคุณในพระนามพระเยซูครับ

หัวข้อสนทนา
ทำไมคน ๆ หนึ่งมองไปยังภูเขาแล้วกลับคิดถึงพระเจ้าล่ะ? มีอะไรที่เรามองแล้วทำให้เราคิดถึงพระองค์บ้าง ?