เพลง พระผู้สร้าง

คิดถึงพระผู้สร้างแล้ว ทั้งมีความสุขและอบอุ่นใจจริง ๆ