พระเจ้าทรงสร้างฉัน

เพิ่งผ่านวันแม่มาหยก ๆ ฟังเพลงที่ลูกร้องถึงพระเจ้า ระลึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรามาตั้งแต่ยังเล็ก ฝากให้เด็ก ๆ ในบ้านได้ฟังด้วย

เข้าไปดูในยูทูบจะมีคอร์ดและเนื้อเพลงให้