ลูกา 1 ทูตสวรรค์มาเยือน

คำนำจากผู้เขียน ..ท่านลูกา

ทูตสวรรค์เยี่ยมเศคาริยาห์

ทูตสวรรค์เยี่ยมมารีย์

มารีย์เยี่ยมเอลีซาเบธ

บทเพลงสรรเสริญของมารีย์

วันที่ยอห์นเกิด

เพลงสรรเสริญพยากรณ์ของเศคาริยาห์