ขอหลบภัยในพระเจ้า

เพลงวันนี้ เหมาะสำหรับเราทุกคนยามที่ต้องเผชิญกับพายุในแบบต่าง ๆ ที่โถมเข้ามาในชีวิต