ลูกา 5 เมื่อคืน จับปลาไม่ได้เลย

คำสั่งที่แปลกประหลาด

โรคเรื้อนหายขาด

ฤทธิ์รักษาและยกโทษ

ทรงเรียกเลวี

สามเรื่องสั้น