ลูกา 8 อัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำอีก !

สตรีที่สนับสนุน

อุปมาเมล็ดพืชกับดิน

ความหมายของอุปมา

ไม่แอบแสงตะเกียง

คนใกล้ชิดจริง ๆ

ผู้สยบพายุ

ผู้สยบกองทัพผี

ผู้สยบโรคร้าย