ลูกา 14 สองอุปมาเรื่องงานเลี้ยง

รักษาโรควันสะบาโต

อุปมาที่นั่งในงานเลี้ยง

อุปมางานเลี้ยงใหญ่

ราคาของการติดตามพระเจ้า

เกลือที่ไร้ค่า