ลูกา 17 อาณาจักรพระเจ้าอยู่ที่ไหน?

อย่าทำให้ใครสะดุดล้ม

ขนาดความเชื่อที่ต้องการ

หน้าที่ของฉัน

หนึ่งในสิบเท่านั้น

อาณาจักรของพระเจ้า