ลูกา 20 สิทธิอำนาจของพระเยซู

อุปมาเรื่องคนเช่าสวนที่โหดร้าย

คำถามกับดัก

คำถามกับดักอีกเรื่อง

ทำไมดาวิดเรียกเชื้อสายของท่านว่า พระผู้เป็นเจ้า?

ระวังเชื้อฟาริสี