โคโลสี 4 คำหนุนใจจากท่านเปาโล

บทนี้มีหนึ่งข้อต่อจากบทที่แล้ว จากนั้นท่านเปาโลบอกถึงความรับผิดชอบของผู้เชื่อที่มีต่อคนในโลก คือการ อธิษฐานเผื่อ ชีวิตที่ขยันขันแข็งรับใช้ และคำพูดที่ดีเหมาะสม

พระคุณในชีวิตของผู้เชื่อ

ฝากความคิดถึง