ยากอบ 3 ความเชื่อกับลิ้นที่ไม่เชื่อง

ลิ้นที่ไม่มีวันเชื่อง ไม่เว้นลิ้นของใครสักคน

สติปัญญาจากเบื้องบน และปัญญาแบบมาร