ลูกา 13 กลับใจสำคัญ, ศาสนาปลอม…

เวลาอ่านเรื่องนี้ ถ้าจะอ่านต่อกันก็คืออ่านคอลัมน์ซ้ายสุดลงไปด้านล่าง ส่วนคอลัมน์ที่สาม สี่ เป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าต่อยอดด้วยตนเอง

ไม่เว้นสักคนที่ต้องกลับใจ

อุปมาเล่าการพิพากษาของพระเจ้า

หลังไม่โกงแล้ว! ดีใจที่สุดในโลก!!

อุปมาเปรียบอาณาจักรของพระเจ้า

คนแรกและคนสุดท้าย

แค่นี้ไม่ทำให้หยุดหรอก!