สุภาษิต 4 ตั้งใจฟัง


ส่งต่อปัญญา จากรุ่นสู่รุ่น
1 ลูก ๆ ของเราเอ๋ย
จงฟังคำสอนของพ่อและเอาใจใส่
และเจ้าจะได้รับความเข้าใจ
2 เพราะเราสอนสิ่งที่ดีให้แก่เจ้า
ดังนั้นอย่าละทิ้งคำชี้แนะของเรา 
3 ตอนที่เราเป็นลูกชายในบ้านของพ่อ
เราเป็นเด็กอ่อนวัย และเป็นลูกชายคนเดียวของแม่เรา
4 พ่อสอนเราว่า “ให้ใจของเจ้ายึดคำของเราไว้
และรักษาคำสั่งของพ่อ แล้วเจ้าจะมีชีวิต”
5 จงรับปัญญา จงรับความเข้าใจ
อย่าลืมคำของพ่อ อย่าหันหลังให้คำที่พ่อสอน
6 อย่าละทิ้งปัญญา เพราะปัญญาจะช่วยปกป้องเจ้าไว้
จงรักเธอ และเธอจะคุ้มภัยให้เจ้า

7 ปัญญานั้นสูงส่ง ดังนั้นเจ้าจะต้องรับปัญญาไว้
และจากสิ่งที่เจ้าจะได้รับ จงเอาความเข้าใจไว้
8 จงรู้ถึงคุณค่าของปัญญา
และเธอจะยกย่องเจ้า หากเจ้ากอดเธอไว้
เธอจะให้เกียรติเจ้า

9 เธอจะสวมมาลัยแห่งพระคุณไว้บนหัวของเจ้า
และเธอจะมอบมงกุฎที่ทรงเกียรติให้แก่เจ้า

เลือกทางที่ถูกต้อง
10 ลูกเอ๋ย จงรับคำของเรา
และเจ้าจะมีชีวิตที่ยืนยาว
11 พ่อจะนำเจ้าไปในทางแห่งปัญญา
พ่อจะนำเจ้าไปในทางตรง
12 เมื่อเจ้าเดิน เจ้าจะไม่ถูกขวางกั้น
เมื่อเจ้าวิ่ง เจ้าจะไม่สะดุด
13 จงยึดคำสอนไว้ให้มั่นคง
อย่าปล่อยคำสอนให้หลุดมือไป
จงรักษาไว้ เพราะมันเป็นชีวิตของเจ้า

ทางนี้ไม่เลือก
14 อย่าเดินเข้าไปในทางของคนโหดร้าย
หรือเดินในทางของคนทำชั่ว
15 จงหลีกให้พ้น อย่าเดินเข้าไปในทางนั้น
หันหลังให้กับทางนั้น และเลี่ยงไปเสีย
16 เพราะคนเหล่านี้นอนไม่หลับ
จนกว่าจะได้ทำชั่วเสียก่อน
พวกเขาหลับไม่ลง จนกว่าจะทำให้ใครสักคนล้มลงก่อน
17 พวกเขากินความชั่วร้ายเป็นอาหาร
พวกเขาดื่มเหล้าองุ่นแห่งความรุนแรง
18 แต่ทางของคนเที่ยงธรรมเป็นเหมือนแสงอรุณ
ค่อย ๆ ฉายแสง แรงขึ้น ๆ จนเที่ยงวัน
19 แต่ทางของคนโหดร้ายเป็นความมืดมน
พวกเขาไม่รู้ว่า อะไรทำให้พวกเขาสะดุดล้ม


เอาใจใส่ รักษาใจและความคิด
20 ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังคำพูดของพ่อ
เอียงหูของเจ้าฟังคำของพ่อ
21 อย่าให้มันคลาดจากสายตาของเจ้า
รักษามันไว้ในใจของเจ้า
22 เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ
และทำให้ทั้งร่างกายมีสุขภาพดี
23 จงเอาใจใส่ดูแลรักษาใจของเจ้าให้ดีที่สุด
เพราะจากใจคือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

จดจ่อในทางเดิน
24 จงเอาคำหลอกล่อไปจากปากของเจ้า
อย่าให้ริมฝีปากของเจ้าเอ่ยคำตลบตะแลง
25 จงให้ตาของเจ้ามองตรงไป
จดจ่อ แน่วแน่ไปข้างหน้า
26 จงเอาใจใส่ ระวังย่างเท้าของเจ้า
และเจ้าจะเดินอย่างมั่นคงในทางนั้น

27 อย่าหันไปทางขวาหรือทางซ้าย
จงเบี่ยงเท้าของเจ้าออกจากความชั่ว

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 34:11
3* 1 พงศาวดาร 29:1
4* 1 พงศาวดาร28:9; สุภาษิต 7:2
5* สุภาษิต2:2-
6* 2 เธสะโลนิกา 2:10
7* มัทธิว 13:44

8* 1 ซามูเอล 2:30
9* สุภาษิต 3:22
10* สุภาษิต 3:2
11* 1 ซามูเอล 2:30
12* สดุดี 18:36; 91:11
14* สดุดี 1:1

16* สดุดี 36:4
18* มัทธิว 5:14, 45;
2 ซามูเอล 23:4
19* อิสยาห์ 59:9-10
23* มัทธิว 12:34;15:18-19
26* ฮีบรู 12:3