สดุดี 92 บทเพลงวันสะบาโต

ข้างบนนี้เป็นภาพ ด้านล่างเป็นtext เพื่อสะดวกในการค้น

1 ดีจริง ที่ได้ขอบพระคุณพระยาห์เวห์
ดีจริง ที่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
โอพระเจ้าผู้สูงสุด
2 ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
และประกาศความซื่อตรงของพระองค์ในยามค่ำ
3 ด้วยพิณสิบสาย ด้วยพิณใหญ่
และท่วงทำนองจากพิณเล็ก 
4 เพราะพระองค์ โอพระยาห์เวห์ ทรงทำให้ข้ายินดี
เพราะราชกิจของพระองค์
ข้าร้องเพลงยินดีเพราะฝีพระหัตถ์ของพระองค์
5 ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก
โอพระยาห์เวห์  พระดำริของพระองค์ช่างล้ำลึกยิ่ง
6 คนโง่รู้ไม่ได้ คนเง่าไม่เข้าใจว่า
7 แม้คนโหดร้ายจะงอกขึ้นราวกับหญ้า
และคนชั่วเฟื่องฟูขึ้นมา ก็เป็นไปเพื่อพวกเขา
จะถูกทำลายสูญสิ้นเป็นนิตย์
8 แต่พระองค์ โอพระยาห์เวห์  ทรงอยู่สูงส่งเป็นนิตย์
9 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทอดพระเนตรดูศัตรูของพระองค์
ทอดพระเนตรดูศัตรูของพระองค์ เพราะพวกเขา
จะพินาศ เหล่าคนทำชั่วจะกระเจิดกระเจิงไป
10 แต่พระองค์ทรงเสริมกำลังข้าขึ้นราวกับ
เขาของวัวกระทิง ทรงเจิมน้ำมันสดใหม่ให้ข้า
11 ข้าเห็นศัตรูพ่ายแพ้ล้มลงต่อหน้าต่อตา
ข้ายินคนชั่วร้องเสียงร้องหลงกับหูข้าเอง
12 คนชอบธรรมจะเจริญขึ้นดั่งต้นปาล์ม
เติบโตราวกับต้นสีดาร์แห่งเลบานอน
13 พวกเขาถูกปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์
เขาเจริญงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
14 ในวัยชรา พวกเขายังคงออกผล มีน้ำเลี้ยงและเขียวสด
15 เพื่อประกาศว่า พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม
ทรงเป็นศิลาของข้า และไม่มีความอธรรมในพระองค์เลย