ลูกา 6 คำเทศนาบนที่ราบ

เจ้าเหนือวันสะบาโต

รักษาโรคในวันสะบาโต

อัครทูตทั้งสิบสอง

ทรงรักษาคนมากมาย

คำสอนบนที่ราบ

วิบัติ…

รักศัตรู

อย่าตัดสินผู้อื่น

จะรู้จักต้น ต้องดูผล

สร้างตึกแบบไหนดี?