ลูกา 22 จูบพิษ

แผนสังหาร

ปัสกาสุดท้ายของพระเยซู

มหาสนิทต้นแบบ

ใครจะใหญ่ที่สุด?

เปโตร …​นายยังไม่รู้อะไร

เรื่องของเสบียงตามทาง

คำอ้อนวอนในสวน

คนทรยศปรากฏตัว

มันเกิดขึ้นจริง! ไม่น่าเลยเปโตร!

การเผชิญหน้า…