สดุดี 29 พระสุรเสียงในธรรมชาติ

ถ้าจะให้ถึงใจ ตามไปดูที่นี่. https://www.youtube.com/watch?v=LB0Yl_ygjIw

เพลงสดุดีของดาวิด

ขอถวายพระสิริ
1 ถวายแด่พระยาห์เวห์ โอ ท่านผู้มีฤทธิ์ *
ถวายแด่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงพระสิริและทรงพลัง
2 ถวายพระสิริที่สมควรแด่พระนามของพระยาห์เวห์
นมัสการพระยาห์เวห์ในความบริสุทธิ์ที่งามสง่าของ
พระองค์
( *บุตรทั้งหลายของพระเจ้า)
พระสุรเสียงในธรรมชาติ!
3 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ อยู่เหนือห้วงน้ำ
พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เปล่งพระสุรเสียงดั่งฟ้าคำราม
พระยาห์เวห์ ทรงอยู่เหนือน้ำมากหลาย
4 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทรงฤทธานุภาพ
พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์เต็มด้วยพระเกียรติสูงส่ง
5 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์โค่นล้มต้นสนซีดาร์
ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงหักป่าสนแห่งเลบานอนเป็นท่อน ๆ
6 พระองค์ทรงทำให้ทิวเขาแห่งเลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัว
พระองค์ทรงทำให้ภูเขาเฮอร์โมน (สิริออน) กระโจนราวกับ
ลูกวัวป่า
7 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้เปลวไฟโหมกระพือขึ้น
8 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ทำให้ถิ่นกันดารสั่นสะเทือน
พระยาห์เวห์ทรงเขย่าถิ่นกันดารแห่งคาเดช
9 พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์โค่นต้นโอ๊ค*
และทำให้ป่าราบเรียบเป็นหน้ากลอง
และในพระวิหารของพระองค์ ทุกคนร้องเสียงดังว่า
“พระสิริรุ่งโรจน์!”
(  * หรือ ทำให้กวางตัวเมียตกลูก)
10 พระยาห์เวห์ประทับบนบัลลังก์เหนือน้ำท่วมนั้น
ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ประทับเป็นองค์ราชานิรันดร์

พระยาห์เวห์เหนือประชากรของพระองค์
11 พระยาห์เวห์จะประทานกำลังให้กับคนของพระองค์
พระยาห์เวห์ประทานสันติสุขให้เป็นพระพร
แก่ประชากรของพระองค์

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 96:7-9,

2* สดุดี 110:3, 1 พงศาวดาร 16:29, อพยพ 28:2

3* สดุดี 18:11, 17, 32:6 โยบ 37:4,5

4* สดุดี 68:33, เอเสเคียล 10:5

5*สดุดี 104:16, ผู้วินิจฉัย 9:15

6* สดุดี 114:4,6, ฉธบ. 3:9, กันดารวิถี 23:22

7* สดุดี 77:18,144:5-6

8* กันดารวิถี 13:26, ฮีบรู 12:26

9* โยบ 39:1-3,

10* ปฐมกาล 6:17, สดุดี 10:16

11* สดุดี 68:35, อิสยาห์ 40:29, ฟีลิปปี 4:7

อธิบายเพิ่มเติม

สดุดี 29:1-2
คำว่าถวายแด่พระเจ้านี้ ในภาษาเดิมว่า ให้ … เป็นเหมือนคำสั่งว่าให้แด่พระเจ้า คำของดาวิด มีลักษณะเป็นบทกวี มีคำซ้ำ ย้ำความคิดแรกว่า เราควรทำอะไร
สดุดีเริ่มต้นที่ชวนให้ผู้คนเข้ามาถวายชีวิต คำสรรเสริญ ถวายพระสิริแด่พระเจ้า ชวนให้ถวายถึงสามครั้ง
เมื่อถวายแล้ว จบด้วยชวนให้นมัสการพระเจ้าในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ไม่ใช่บริสุทธิ์อย่างเดียว แต่ทั้งงดงาม สง่า เต็มด้วยสง่าราศี
คำว่าท่านผู้มีฤทธิ์ บางเล่มแปลว่า ผู้มีชีวิตในฟ้าสวรรค์ เหมือนว่าเป็นทูตสวรรค์ บางเล่มว่า บุตรของพระเจ้า แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เขาควรที่จะมองไปที่พระเจ้าซึ่งทรงฤทธิ์กว่าเขามากมายนัก

สดุดี 10 :3-10
พระสุรเสียงในธรรมชาติ!
ข้อสามนี้กล่าวถึงพระสุรเสียงกับน้ำ ถ้าเราดูในข้อ 5 6 เราจะเห็นว่า ผู้เขียนได้กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ในแผ่นดินอิสราเอลโบราณ ห้วงน้ำดังกล่าวที่ใหญ่โตที่สุด จะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยังมีทะเลสาบกาลิลี และทะเลตายด้วย เขาคิดถึงพายุที่เกิดขึ้นในท้องน้ำที่เขาประสบมา เขาเห็นพระเจ้าในธรรมชาติอย่างชัดเจนมาก

ข้อสี่ ชวนให้เราตระหนักว่า การแสดงออกของพระเจ้าในธรรมชาตินั้น ยิ่งใหญ่ทรงพลัง และน่าคร้ามกลัวเพียงใด เมื่อเราเห็นพายุ ฝนตกหนัก เสียงฟ้าคำราม เราน่าจะนึกถึงพระเจ้าว่า พระองค์ทรงอยู่ในพายุนั้น …

ข้อห้าถึงเก้า อ่านดี ๆ ทำให้เรานึกถึงภัยธรรมชาติที่มาจากพายุ จากแผ่นดินไหว แม้ซีดาร์แห่งเลบานอนที่ได้ชื่อว่าเป็นไม้แกร่งที่สุดยังพ่ายแพ้พระองค์ ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยฤทธิ์แห่งพระสุรเสียงของพระองค์
กษัตริย์ดาวิดผู้เขียนสดุดี ตระหนักว่า แม้เสียงจากธรรมชาติอันน่ากลัวจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่า
ถึงแม้มนุษย์ที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องพบเจอกับมรสุมขนาดไหน แต่การยกย่องพระเจ้าก็ไม่ได้หายไปจากชีวิตของเขา

ข้อสิบ ที่ว่าพระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วม มีความหมายถึงน้ำท่วมใหญ่ครั้งที่โนอาห์สร้างเรือ (ปฐมกาล 6,7) กษัตริย์ดาวิดสรุปว่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของโลกที่วิบัติขนาดไหน พระเจ้ายังทรงครองเป็นนิรันดร์

สดุดี 29:11
พระยาห์เวห์เหนือประชากรของพระองค์
จากประโยคแรกที่ผู้เขียนชวนให้คนถวายแด่พระเจ้า ในข้อสุดท้ายนี้กลับกลายเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้แก่อิสราเอล พระเจ้าจะประทานการปกป้องเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งร้ายรอบตัว ท่ามกลางความยากเข็ญ พระองค์คือผู้ประทานสันติสุขที่ไม่เหมือนความสุขของโลกให้กับคนของพระองค์​ คนของพระเจ้าจะได้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ จากพระเจ้า แถมสันติสุขอีกด้วย

บรรณานุกรม
biblehub.com
enduringword.com
net bible.org