สดุดี 90 พระเจ้าองค์อมตะกับมนุษย์ที่ต้องตาย

1 โอพระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของ
เราเรื่อยมาทุกชั่วอายุ
2 ก่อนภูเขาจะเกิด ก่อนพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินและโลก
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจากนิรันดร์ถึงนิรันดร์
3 พระองค์ทรงทำให้ร่างกายมนุษย์กลับคืนสู่ดิน
และตรัสว่า “กลับไปเถิด ลูกหลานมนุษย์เอ๋ย!”
4 ในสายพระเนตร หนึ่งพันปีเป็นเหมือนเมื่อวาน
ที่ผ่านไป หรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน
5 พระองค์ทรงกวาดพวกเขาไปราวกับน้ำท่วมที่ซัดมา 
พวกเขาหลับไป เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นมาใหม่ยามเช้า
6 รุ่งเช้างอกขึ้นมาใหม่ ยามเย็นก็เลือนหายเหี่ยวแห้งไป
7 เราถูกพามาถึงจุดจบด้วยความกริ้วของพระองค์
เราเดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ 
8 พระองค์ทรงเปิดโปงความผิดของเราต่อพระพักตร์
บาปลับ ๆ ของเราถูกเปิดเผยต่อพระพักตร์พระองค์
9 วันเวลาของเราสูญไปภายใต้พระพิโรธ
ปีเดือนของเราสิ้นสุดลงราวกับเสียงถอนหายใจ
10 วันเวลาในชีวิตเราก็มีแค่ 70 ปี หรือถ้าแข็งแรงก็ 80 ปี
กระนั้น ทั้งชีวิตก็มีแต่หยาดเหงื่อและความลำบาก
ไม่นานมันก็สิ้นสุดลง และเราบินจากไป (เราก็จากไป)
11 มีใครที่เข้าใจอานุภาพความกริ้วของพระองค์
รวมถึงพระพิโรธกับความน่าเกรงขามของพระองค์?
12 ขอทรงสอนให้เรานับวันเวลาของเรา  เพื่อเราจะมีปัญญา
13 โปรดทรงกลับมาเถิด โอ พระยาห์เวห์ อีกนานเท่าใด?
ขอทรงสงสารผู้รับใช้ของพระองค์
14 ขอให้เราดื่มด่ำกับรักมั่นคงของพระองค์แต่เช้า
เพื่อว่าเราจะได้ร้องเพลงเปรมปรีดิ์ และยินดีชั่วชีวิต
15 ขอประทานความยินดีในชีวิตเท่ากับเวลาที่ทรงให้
เราลำบาก เท่ากับปีที่เราได้เผชิญความชั่วร้าย
16 ขอราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
และให้พระสิริรุ่งโรจน์ปรากฏแก่ลูกหลานเขาพวกเขา
17 ขอให้ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือเรา
ขอทรงทำให้งานจากน้ำมือของเรามั่นคงเพื่อเรา 
ใช่แล้ว ขอทรงทำให้งานมือของเรามั่นคง

สดุดี 92 บทเพลงวันสะบาโต

ข้างบนนี้เป็นภาพ ด้านล่างเป็นtext เพื่อสะดวกในการค้น

1 ดีจริง ที่ได้ขอบพระคุณพระยาห์เวห์
ดีจริง ที่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
โอพระเจ้าผู้สูงสุด
2 ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
และประกาศความซื่อตรงของพระองค์ในยามค่ำ
3 ด้วยพิณสิบสาย ด้วยพิณใหญ่
และท่วงทำนองจากพิณเล็ก 
4 เพราะพระองค์ โอพระยาห์เวห์ ทรงทำให้ข้ายินดี
เพราะราชกิจของพระองค์
ข้าร้องเพลงยินดีเพราะฝีพระหัตถ์ของพระองค์
5 ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก
โอพระยาห์เวห์  พระดำริของพระองค์ช่างล้ำลึกยิ่ง
6 คนโง่รู้ไม่ได้ คนเง่าไม่เข้าใจว่า
7 แม้คนโหดร้ายจะงอกขึ้นราวกับหญ้า
และคนชั่วเฟื่องฟูขึ้นมา ก็เป็นไปเพื่อพวกเขา
จะถูกทำลายสูญสิ้นเป็นนิตย์
8 แต่พระองค์ โอพระยาห์เวห์  ทรงอยู่สูงส่งเป็นนิตย์
9 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ทอดพระเนตรดูศัตรูของพระองค์
ทอดพระเนตรดูศัตรูของพระองค์ เพราะพวกเขา
จะพินาศ เหล่าคนทำชั่วจะกระเจิดกระเจิงไป
10 แต่พระองค์ทรงเสริมกำลังข้าขึ้นราวกับ
เขาของวัวกระทิง ทรงเจิมน้ำมันสดใหม่ให้ข้า
11 ข้าเห็นศัตรูพ่ายแพ้ล้มลงต่อหน้าต่อตา
ข้ายินคนชั่วร้องเสียงร้องหลงกับหูข้าเอง
12 คนชอบธรรมจะเจริญขึ้นดั่งต้นปาล์ม
เติบโตราวกับต้นสีดาร์แห่งเลบานอน
13 พวกเขาถูกปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์
เขาเจริญงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
14 ในวัยชรา พวกเขายังคงออกผล มีน้ำเลี้ยงและเขียวสด
15 เพื่อประกาศว่า พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม
ทรงเป็นศิลาของข้า และไม่มีความอธรรมในพระองค์เลย